Ontzorging bij schuldproblematiek

Zorginstellingen

Zorginstellingen

In de zorg is ligt het incasseren van openstaande schulden vaak niet gemakkelijk. We hebben te maken met mensen die veelal een zorgbehoefte hebben en kwetsbaar zijn. Wij weten hoe gevoelig dat kan liggen en zorgen voor een passend vervolg. 


Dat betekent dat we vorderingen incasseren op een manier die - waar mogelijk - ook de goede relatie met uw debiteur behoudt. Een werkwijze, die bij elke casus weer anders kan zijn. De dynamiek die uw sector met zich meebrengt, geeft daarbij ook de nodige juridische uitdagingen. Ook daar zijn wij de ervaren hulpverlener voor.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Werken vanuit de menselijke maat

Breng samen met ons de schuld-problematiek in kaart

Breng samen met ons de schuldproblematiek in kaart

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak

"Onze debiteur is vaak een terugkerende klant. Dat snapt Wigger Van het Laar ook"

In goed banen

Regievoerder

Om dit proces is goede banen te leiden, zijn wij een deskundige regievoerder. Onze diverse specialismen maakt dat we krachtig te werk kunnen gaan. We zijn opgewassen tegen uiteenlopende uitdagingen en weten de (menselijke) weg om rechtvaardig uw recht te kunnen halen.

Van nature nieuwsgierig en leergierig

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Belang van Klantrelatie in debiteurenbeheer | Blog | Wigger Van het Laar

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervoor dat de samenwerking leuker wordt, ook binnen de...
Lees verder >
Ondernemer de dupe van schuldsanering | Blog | Wigger Van het Laar

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aangepast. Dankzij deze ingrijpende veranderingen zien...
Lees verder >
3 Tips voor effectief Debiteurenbeheer | Blog | Wigger Van het Laar

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van openstaande vorderingen om ervoor te zorgen dat dez...
Lees verder >

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak