Ontzorging bij schuldproblematiek

Zorginstellingen

Zorginstellingen

In de zorg is ligt het incasseren van openstaande schulden vaak niet gemakkelijk. We hebben te maken met mensen die veelal een zorgbehoefte hebben en kwetsbaar zijn. Wij weten hoe gevoelig dat kan liggen en zorgen voor een passend vervolg. 


Dat betekent dat we vorderingen incasseren op een manier die - waar mogelijk - ook de goede relatie met uw debiteur behoudt. Een werkwijze, die bij elke casus weer anders kan zijn. De dynamiek die uw sector met zich meebrengt, geeft daarbij ook de nodige juridische uitdagingen. Ook daar zijn wij de ervaren hulpverlener voor.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Werken vanuit de menselijke maat

Breng samen met ons de schuld-problematiek in kaart

Breng samen met ons de schuldproblematiek in kaart

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak

"Onze debiteur is vaak een terugkerende klant. Dat snapt Wigger Van het Laar ook"

In goed banen

Regievoerder

Om dit proces is goede banen te leiden, zijn wij een deskundige regievoerder. Onze diverse specialismen maakt dat we krachtig te werk kunnen gaan. We zijn opgewassen tegen uiteenlopende uitdagingen en weten de (menselijke) weg om rechtvaardig uw recht te kunnen halen.

Van nature nieuwsgierig en leergierig

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schulden onder studenten | Blog | WVHL

De voordelen van een professioneel incassobureau inschakelen

Wanneer een klant een factuur niet betaalt, kan dit voor een onderneming serieuze financiële problemen veroorzaken. Of het nu...
Lees verder >
Schulden onder studenten | Blog | WVHL

Schulden onder studenten

Onderwijsinstellingen krijgen steeds meer te maken met schulden onder studenten. Jongeren hebben moeite met het tijdig betale...
Lees verder >
Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen | Blog | WVHL

Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen: Tips en richtlijnen

Het huren van een woning is een belangrijke stap, zowel voor huurders als verhuurders. Een goede huurovereenkomst is essentie...
Lees verder >

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak