Zelfstandige ondernemers en ZZP'ers

 

Waarmee kunnen wij je helpen?

Als MKB'er, Soms ontstaan er onvoorziene situaties die vragen om een professionele ondersteuning. Wij zijn die partner die het voortouw neemt en doelgerichter ter zake komt, vooral op de momenten als opdrachtgevers of klanten niet tijdig betalen. Overgaan tot incasso, zorgen dat er betaald wordt, is dan het enige dat telt. Daarnaast zetten wij onze ervaringen om in concrete handvaten bij juridische zaken.

Liever direct contact?

Doelgroep

Wil je meer weten over de situatie 

binnen jouw bedrijf?

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. Neem contact op via onderstaande mogelijkheden om jouw situatie aan ons voor te leggen, zodat we samen de juiste oplossing vinden.

Bel ons

Mail ons

"Er werd met mij meegedacht waardoor ik én m'n geld kreeg, én de relatie met mijn klant werd behouden."

Ervaringen

Al 20 jaar een sterke mening en een manier van werken die écht hout snijdt!

Als ervaren probleemoplossers zijn we niet bang om beslissingen te nemen. Onze nek uit te steken en te zeggen waar het op staat. Want duidelijkheid geeft houvast en bewaakt grenzen, voor alle partijen. We zijn sterk in het doeltreffend uitvoeren van de plannen en gemaakte afspraken. Recht door zee, eerlijk en deskundig. Met altijd een openheid van zaken voor u als klant, bieden we op onderscheidende wijze een helpende (juridische) hand.

Uitgelicht


De 14-dagen brief

Wat is het, en waar gebruik je het voor?

 

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur niet betaald. U heeft al herinneringen en aanmaningen gestuurd, maar niks heeft tot betaling geleid. Dit is natuurlijk een erg vervelende situatie. Als laatste stap kunt u een ingebrekestelling (ook wel: 14-dagen brief) sturen.
In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de 14-dagen brief.

Vragen

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.