Weer rendement uit uw woning

Alle kennis over de verhuur van woningen

Buurtoverlast, onbetaalde huur of andere problematiek bij de verhuur van uw bezit. Het zijn zaken die voor negatieve energie zorgen én veel geld kunnen kosten. Het zijn de problemen die je het liefst zo snel en efficiënt mogelijk oplost en waarbij onze specifieke kennis en expertise het verschil maakt. Samen met u als verhuurder komen we zo snel als mogelijk tot een passend vervolg en kan er weer rendement behaald worden. Daarom werken we al bijna 25 jaar met succes voor (particuliere) verhuurders & woningstichtingen.

De sleutel naar succes?

Werkwijze

Benieuwd wat wij voor jou als verhuurder kunnen betekenen?

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. Wij kunnen je onder andere ondersteunen met:

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak

"Mijn huurder zorgde structureel voor overlast. Dat is nu voorbij dankzij Wigger Van het Laar."

Liever niemand in de kou zetten

Bemiddeling leidt tot resultaat

Door professionele bemiddeling worden de juiste stappen gezet en minnelijke oplossingen geboden. Mét aandacht voor de toekomstige huurrelatie. 

 

Al kunnen we -als het moet- anderen goed bij de les houden en verrichten we alle mogelijke inspanningen om tot een toereikend resultaat te komen. Want dat is immers wat telt!

Dit is hoe wij te werk gaan

Gerechtsdeurwaarder als compassievol regisseur?

Gerechts-deurwaarder als compassievol regisseur?

De gerechtsdeurwaarder is een belangrijke spin in het web als het om het maatschappelijke thema van schulden gaat. Bij Wigger Van het Laar zijn wij ons bewust van onze unieke positie in de maatschappij en proberen wij binnen deze maatschappij onze rol menselijk in te vullen. Ondanks het feit dat wij soms harde maatregelen moeten nemen, doen wij dit wel compassievol. Wigger Van het Laar neemt de regierol op zich en heeft de kennis en kunde om voor elke juridisch financiële kwestie de juiste mensen in te schakelen. Dit bleek ook uit een praktijkvoorbeeld van onlangs.

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak