Vereniging van eigenaren

 

Waarmee kunnen wij je helpen?

Voor u is het behartigen van gemeenschappelijke belangen een maatschappelijke taak die u graag met succes volbrengt. In het geval van veelvuldige voorkomende huurproblematiek zijn wij de raadgever en doorpakker die tot een vlotte en passende oplossing komt. Ook als we daarvoor de rol van mediator moeten aannemen. Want soms is een gezamenlijke oplossing de juiste weg naar (weer) een werkbare situatie.

Liever direct contact?

Doelgroep

Benieuwd wat wij voor jou als vereniging van eigenaren kunnen betekenen?

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. Wij kunnen je onder andere ondersteunen met:


- Mediation bij conflict met andere eigena(a)r(en)

- Incasseren huurachterstand

- Opzeggen per exploot

- Advies bij vertrekkende huurders

- Advies bij overlast

- Procederen bij kantonrechter

- Verzorgen van ontruiming


Bel ons

Mail ons

"Problemen worden vakkundig gladgestreken. Met het nodige respect"

Ervaringen

Bemiddeling leidt tot resultaat

Door professionele bemiddeling worden de juiste stappen gezet en minnelijke oplossingen geboden. Mét aandacht voor de toekomstige huurrelatie. Al kunnen we -als het moet- anderen goed bij de les houden en verrichten we alle mogelijke inspanningen om tot een toereikend resultaat te komen. Want dat is immers wat telt!

Uitgelicht


Gerechtsdeurwaarder als compassievol regisseur?

dit is hoe wij te werk gaan

 

De gerechtsdeurwaarder is een belangrijke spin in het web als het om het maatschappelijke thema van schulden gaat. Bij Wigger Van het Laar zijn wij ons bewust van onze unieke positie in de maatschappij en proberen wij binnen deze maatschappij onze rol menselijk in te vullen. Ondanks het feit dat wij soms harde maatregelen moeten nemen, doen wij dit wel compassievol. Wigger Van het Laar neemt de regierol op zich en heeft de kennis en kunde om voor elke juridisch financiële kwestie de juiste mensen in te schakelen. Dit bleek ook uit een praktijkvoorbeeld van onlangs.

Vragen

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.