Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden Executieverkoop 

 

De veiling vindt plaats in de volgorde zoals op de kavellijst staat aangegeven.

 

De veilingmeester heeft het recht kavels te combineren, te splitsen of aan te houden.

 

De zaken zijn naar het beste weten omschreven en dienen door de koper voetstoots te worden aanvaard in de staat waarin het geveilde zich op het moment van toeslag bevindt.

 

De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en mag zich niet beroepen op een lastgever. De koper dient zich altijd te legitimeren.

 

Wanneer de veilingmeester zich heeft vergist, heeft deze het recht zich te herstellen.

 

De gerechtsdeurwaarder belast met het toezicht op deze veiling beslist over zich voordoende geschillen.

 

De koper dient de gekochte zaken contant te betalen in euro’s of per pin op ons kantoor, zonder korting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking of uit welke andere hoofde. De koper dient binnen 1 uur na afloop van de veiling de gekochte zaken te betalen, tenzij anders is overlegd.

 

De zaken worden pas na volledige betaling aan de koper afgegeven. Tijdens de veiling worden geen zaken afgegeven.

 

De afgifte van de zaken gebeurt in overleg met de veilingmeester. De zaken dienen op nader aan te geven dag en tijd uit het betreffende perceel op deskundige wijze verwijderd te zijn. Indien bij het verwijderen van de zaken uit het pand schade ontstaat is de koper hiervoor aansprakelijk. Zaken welke niet tijdig worden afgehaald, vervallen aan de verkoper die daarmee naar eigen inzicht kan handelen.

 

De koper heeft geen recht op eventuele meeropbrengst, terwijl de minderopbrengst op hem / haar wordt verhaald.

 

Degene die een auto koopt waarbij de vereiste kentekenbewijzen niet aanwezig zijn, dient in het bijzijn van de gerechtsdeurwaarder een verklaring te tekenen, waarin de koper verklaart dat hij/zij vanaf het moment van de koop aansprakelijk is voor alle verplichtingen die uit de wet voortvloeien, zoals onder andere motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK. Dit formulier wordt in tweevoud opgemaakt en verzonden aan de betreffende instanties. Daarbij dient de koper zich te kunnen legitimeren.

 

Eventuele nadere afspraken in overleg met de veilingmeester.

 

Na het veilen van de laatste kavel dient iedereen de veilingruimte te verlaten en de kopers worden een voor een binnengeroepen om de koop verder af te handelen.

 

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven