Vastgoed: voorkom schulden-problematiek

 

De vastgoedbranche: een levendige markt waarin veel gebeurt. Niet alleen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook op economisch/sociaal vlak. Iets waar u als beheerder niet altijd bij stil staat en waar onaangename verrassingen tot flinke complexiteit kunnen leiden. In dit soort trajecten bieden we slimme handvaten en is onze adviserende rol vaak doorslaggevend.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Liever direct contact?

Doelgroep

Wat werkt voor jouw doelgroep?

Wil je meer weten over de situatie 

binnen jouw bedrijf?

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. 

Bel ons

Mail ons

"Door Karin kreeg ik inzicht dat ik mijn schulden relatief snel kon afbetalen"

Ervaringen

Bemiddeling leidt tot resultaat

Door professionele bemiddeling worden de juiste stappen gezet en minnelijke oplossingen geboden. Mét aandacht voor de toekomstige huurrelatie. Al kunnen we -als het moet- anderen goed bij de les houden en verrichten we alle mogelijke inspanningen om tot een toereikend resultaat te komen. Want dat is immers wat telt!

Liever direct contact?

Uitgelicht


Dagvaarden

Waarom en wanneer?

 

In een dagvaardingsprocedure vraag je de rechter een beslissing te nemen over een conflict. Zo'n procedure begint met een dagvaarding. Hierin leg je o.a. uit wat het conflict inhoudt en wat je vordert. De vordering kan bijvoorbeeld een betaling van een geldbedrag zijn.

 

Zelf kun je geen dagvaarding uitbrengen; je hebt hier altijd een gerechtsdeurwaarder voor nodig. Een dagvaarding moet namelijk door een gerechtsdeurwaarder worden uitgereikt aan de gedaagde partij. Het uitbrengen van de dagvaarding aan de wederpartij heet betekenen.

Vragen

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.