Termijnen overzicht

Dagvaardingstermijnen

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

In Nederland of in Persoon

114, 115 lid 3 en 119 Rv

Tenminste een week

Conform de EU-betekeningsverordening

115 lid 1 Rv

Tenminste vier weken (na buitenlandse betekening)

Conform het Haags Betekeningsverdrag, mits de woonplaats is gelegen in Europa

115 lid 1 Rv

Tenminste vier weken

Buiten Europa

115 lid 2 Rv

Tenminste drie maanden

Zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten

115 lid 2 Rv

Tenminste drie maanden

Onbekende houders van niet op naam gestelde aandelen of effecten

116 Rv

Tenminste vier weken

Herstelexploot of oproeping

125 lid 5 Rv

Binnen twee weken na de eerste roldatum

Rechtsmiddelen

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Verzet na betekening uitspraak in persoon of daad van bekendheid

143 lid 2 Rv

Binnen vier weken

Verzet door in de in het buitenland wonende tegenpartij

143 lid 2 Rv

Binnen acht weken

Verzet na tenuitvoerlegging

143 lid 3 en 144 Rv

Binnen vier weken

Hoger beroep na datum vonnis

339 lid 1 Rv

Binnen drie maanden

Hoger beroep na datum kortgedingvonnis

339 lid 2 Rv

Binnen vier weken

Conservatoire fase

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Betekening eis in hoofdzaak

700 lid 3 Rv

Bepaald door de voorzieningenrechter

Schriftelijke mededeling aan derde van verlening eis in hoofdzaak

700 lid 3 Rv

Binnen acht dagen na verstrijking oorspronkelijke termijn

Betekening eis in hoofdzaak aan derde

721 Rv

Binnen acht dagen

Betekening uitspraak in hoofdzaak aan derde

722 Rv

Binnen een maand

Executoriaal derdenbeslag

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Beslag na betekening titel

430 lid 3 Rv

Direct

Betekening beslag aan wederpartij

475i Rv

Binnen acht dagen

Afleggen verklaring door derde

476a Rv

Na twee weken

Verzenden afschrift derdenverklaring aan wederpartij

476b Rv

Binnen drie dagen na ontvangst

Dagvaarden derde na betwisting derdenverklaring

477a lid 2 Rv

Binnen twee maanden

Executoriaal verhaalsbeslag roerende zaken

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Beslag na betekening titel en bevel

439 lid 1 en lid 2 Rv

Na twee dagen

Betekening beslag aan wederpartij

443 lid 1 Rv

Binnen drie dagen

Betekening beslag aan bewaarder

443 lid 1 Rv

Binnen drie dagen

Aanzegging verkoop

462 lid 1 Rv

Na vier weken

Betekening bewaring aan wederpartij

446 lid 2 Rv

Binnen drie dagen

Executoriaal afgiftebeslag roerende zaken

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Beslag na betekening en bevel

491 lid 1 Rv

Direct

Betekening beslag aan wederpartij

491 en 443 lid 1 Rv

Binnen drie dagen

Betekening bewaring aan wederpartij

492 lid 2 en 446 lid 2 Rv

Binnen drie dagen 


Executoriaal beslag onroerende zaken

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Beslag na betekening titel en bevel

502 lid 1 en 503 Rv

Na twee dagen doch binnen een jaar

Betekening beslag aan wederpartij (na inschrijving bij Kadaster)

505 lid 1 Rv

Binnen drie dagen

Betekening beslag aan hypotheekhouder (na inschrijving bij Kadaster)

508 Rv

Binnen vier dagen

Overname executie hypotheekhouder (na betekening beslag)

509 lid 1 Rv

Binnen veertien dagen

 

Scheepsbeslag

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Beslag na betekening titel

563 lid 1 Rv

Na 24 uur

Betekening beslag aan wederpartij (na inschrijving bij Kadaster)

565 lid 3 Rv

Binnen acht dagen

Betekening beslag aan hypotheekhouder (na inschrijving bij Kadaster)

508 Rv

Binnen vier dagen

Overname executie hypotheekhouder

509 lid 1 Rv

Binnen veertien dagen

 

Ontruiming

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Ontruiming na betekening en bevel

555 Rv

Na drie dagen, doch binnen een jaar

Ontruiming na veiling onroerende zaak

525 lid 3 Rv

Direct

Echtscheiding

Omschrijving

Grondslag Rv

Termijn

Betekening echtscheidingsverzoekschrift na indiening

816 lid 1 Rv

Binnen veertien dagen

Verweertermijn wederpartij in Nederland na betekening

816 lid 2 Rv

Tenminste zes weken

Verweertermijn wederpartij buiten Nederland of met onbekende woonplaats na betekening

816 lid 2 Rv

Tenminste drie maanden

Hoger beroep na betekening

820 lid 1 en 2 Rv

Binnen drie maanden