Proceskosten- overzicht

GRIFFIERECHT SECTOR KANTON

 

 

 

 

Hoogte vordering

Niet-natuurlijke personen

Natuurlijke personen

Onvermogenden

BTW 21%

Van onbepaalde waarde

€ 130

€ 87

€ 87

vrijgesteld

Van € 0,00 t/m € 500,00

€ 130

€ 87

€ 87

vrijgesteld

Van € 500,01 t/m € 1.500,00

€ 328

€ 218

€ 87

vrijgesteld

Van € 1500,01 t/m € 2500,00

€ 372

€ 248

€ 87

vrijgesteld

Van € 2500,01 t/m € 5000,00

€ 496

€ 248

€ 87

vrijgesteld

Van € 5000,01 t/m € 12.500,00

€ 524

€ 248

€ 87

vrijgesteld

Vanaf € 12.500,01

€ 1.409

€ 706

€ 87

vrijgesteld

 

 

 

 

 

GRIFFIERECHT SECTOR CIVIEL

 

 

 

 

Hoogte vordering

Niet-natuurlijke personen

Natuurlijke personen

Onvermogenden

BTW 21%

Van onbepaalde waarde

€ 688

€ 320

€ 87

vrijgesteld

Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00

€ 2.889

€ 1.325

€ 87

vrijgesteld

Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00

€ 6.617

€ 2.626

€ 87

vrijgesteld

Vanaf € 1.000.000,01

€ 9.825

€ 2.626

€ 87

vrijgesteld

 

 

 

 

 

GRIFFIERECHT GERECHTSHOF

 

 

 

 

Hoogte vordering

Niet-natuurlijke personen

Natuurlijke personen

Onvermogenden

BTW 21%

Van onbepaalde waarde

€ 798

€ 349

€ 349

vrijgesteld

Van € 0,00 t/m € 12.500,00

€ 798

€ 349

€ 349

vrijgesteld

Van € 12.500,01 t/m € 100.000,00

€ 2.175

€ 798

€ 349

vrijgesteld

Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00

€ 6.561

€ 2.053

€ 349

vrijgesteld

Vanaf € 1.000.000,01*

€ 13.124

€ 2.053

€ 349

vrijgesteld


*Deze categorie geldt niet als een natuurlijke persoon partij is in de zaak. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie van € 100

 

 

 

 

PROCESKOSTEN IN CIVIELE ZAKEN PER 01-02-2024

GEMACHTIGDENSALARIS KANTON

 

 

 

Hoogte vordering

Salaris per punt

Maximaal aantal punten

BTW 21%

Van € 0,01 t/m € 250,00

€ 40

3

geen

Van € 250,01 t/m € 500,00

€ 82

4

geen

Van € 500,01 t/m € 1.250,00

€ 135

5

geen

Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00

€ 204

5

geen

Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00

€ 238

5

geen

Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00

€ 271

6

geen

Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00

€ 339

6

geen

Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00

€ 406

7

geen

Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00

€ 543

10

geen

Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00

€ 815

10

geen

Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00

€ 950

geen

geen

Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00

€ 1.087

geen

geen

Van € 400.000,01 t/m 1.000.000,00

€ 1.356

geen

geen

Van € 1.000.000,01

€ 1.628

geen

geen

Van onbepaalde waarde

€ 82 – 1.087

geen

geen

Ontruiming

€ 204

5

geen

Kort geding (met uitzondering van verstek incasso)*

€543 – 814 – 1.086

2

geen

Overige verzoeken*

€ 271

geen

geen

 

 

 

 

*Bij kort geding en overige verzoeken kan een hoger salaris worden toegekend indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven. Het salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem.

 

Let op: voor de hoogte van de vordering gaat de staffel voor de sector kanton uit van ‘tot en met’.

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDATIETARIEF RECHTBANKEN

 

 

 

Hoogte vordering

Salaris per punt

Maximaal aantal punten

BTW 21%

Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)

€ 521

5

geen

Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II)

€ 614

6

geen

Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III)

€ 786

7

geen

Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV)

€ 1.214

10

geen

Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V)

€ 1.929

geen

geen

Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI)

€ 2.714

geen

geen

Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII)

€ 3.502

geen

geen

Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII)

€ 4.357

geen

geen

Van onbepaalde waarde

€ 614

6

geen

Kort geding in zaken zonder ingewikkelde aspecten*

€ 715

*

geen

Kort geding in zaken in overige gevallen*

€ 1.107-1661

*

geen

 

 

 

 

*Het salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem.

 

Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven uit van ‘tot’.

 

 

 

 

LIQUIDATIETARIEF GERECHTSHOVEN

 

 

 

Hoogte vordering

Salaris per punt

Maximaal aantal punten

BTW 21%

Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I)

€ 836

3

geen

Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II)

€ 1.183

3

geen

Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III)

€ 1.531

4

geen

Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV)

€ 2.157

6

geen

Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V)

€ 3.481

geen

geen

Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI)

€ 4.316

geen

geen

Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII)

€ 5.152

geen

geen

Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII)

€ 6.059

geen

geen

Van onbepaalde waarde

€ 1.183

3

geen

 

NASALARIS (NAKOSTEN)

 

 

Nasalaris

Tarief

BTW 21%

Nasalaris kanton*

½ punt liquidatietarief (maximum € 132)

geen

Nasalaris civiel in conventie of reconventie zonder betekening**

€ 173

geen

Nasalaris civiel in conventie en reconventie zonder betekening**

€ 271

Geen

 

 

 

*Met ingang van 01/02/2023 worden de maximale nakosten begroot op € 132.

 

**De nakosten worden bij betekening verhoogd met € 90.