Tijdelijke verhuur woonruimte, handig of een valkuil?

Sinds 1 juli 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden, namelijk de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. Inmiddels zijn uitspraken gedaan door verschillende kantonrechters.

Wat staat er in de wet?

In artikel 7:271 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een huurovereenkomst die is gesloten voor 2 jaar of korter niet opgezegd hoeft te worden. Deze overeenkomst eindigt wanneer de termijn waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan is verstreken.

Voorwaarden

Een zeer belangrijke voorwaarde voor het eindigen van de huurovereenkomst is dat de huurder aan het einde van de huurovereenkomst schriftelijk in kennis moet worden gesteld. De schriftelijke kennisgeving van het einde van huur moet ten minste 3 maanden en minimaal 1 maand voor het verstrijken van de termijn zijn gedaan.

Aan de schriftelijke kennisgeving zijn geen voorwaarden verbonden, het is “vormvrij”. Er zijn geen voorwaarden waaraan deze sowieso moet voldoen. De kennisgeving mag dus ook per e-mail worden verstuurd. Wat ook erg belangrijk is, is dat het schriftelijke stuk de huurder op tijd moet hebben bereikt.

Als dit niet of niet op tijd is gebeurd, dan houdt dit in dat er een huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor de betreffende huurder.

Voorbeelden uit de praktijk

De rechtbank Midden-Nederland heeft één van de eerste uitspraken gedaan. Wat was er aan de hand: de kennisgeving was per e-mail verstuurd aan de huurder. De ontvangst van de mail is betwist door de huurder. De mail is zeer waarschijnlijk in de map “ongewenst” terechtgekomen en deze map wordt automatisch opgeschoond. Het staat dus niet vast dat de huurder op de hoogte was van het bericht. Met als gevolg dat de huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gekregen.

Een andere uitspraak had betrekking op het op tijd ontvangen van het bericht. De kennisgeving heeft de huurder namelijk exact een dag te laat bereikt. Ook hier had dit tot gevolg dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Conclusie

De wet biedt een prima mogelijkheid voor tijdelijke verhuur van woonruimte door de verhuurders. Iedereen moet wel rekening houden met de voorwaarden om de tijdelijke overeenkomst te laten eindigen, namelijk dat de kennisgeving de huurder schriftelijk en op tijd moet hebben bereikt.

Om van een tijdig bericht zeker te zijn adviseren wij om dit per deurwaardersexploot te doen. U kunt hiervoor natuurlijk contact opnemen met ons kantoor via 0546-544777, via info@wvhl.nl of kom langs aan de Wierdensestraat 116 in Almelo. Een kop koffie of thee staat voor u klaar.

Ervaar onze kwaliteit

Probeer onze dienstverlening uit en ervaar zelf de kwaliteit. Bel onze specialisten voor persoonlijk en deskundig advies. Geen keuzemenu of wachtrij, u spreekt direct met één van onze (juridisch) medewerkers.

neem contact met ons op

Of bel:  0546 - 544777