MKB(+): strakke regie met een menselijke maat

 

Waarmee kunnen wij je helpen?

Als MKB'er, onderneemt u graag zonder zorgen. Betaald krijgen voor de geleverde dienstverlening ondersteunt in de voldoening voor uw (harde) werk. Wij delen die gedachte en snappen de urgentie van snel handelen als dit niet gebeurt. Of zetten juist in op communicatie als dat de uitweg blijkt te zijn. Onze menselijke betrokkenheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt: wij laten ons hart spreken, maar zijn hard als dat nodig is.

Liever direct contact?

Doelgroep

Doelgroepen

Wil je meer weten over de situatie 

binnen jouw bedrijf?

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. Neem contact op via onderstaande mogelijkheden om jouw situatie aan ons voor te leggen, zodat we samen de juiste oplossing vinden.

Bel ons

Mail ons

"Mijn incasso-opdracht werd met overtuiging behandeld. Binnen vier weken had ik het verschuldigde bedrag op mijn rekening staan."

Ervaringen

Al bijna 25 jaar een sterke mening en een manier van werken die écht hout snijdt!

Als ervaren probleemoplossers zijn we niet bang om beslissingen te nemen. Onze nek uit te steken en te zeggen waar het op staat. Want duidelijkheid geeft houvast en bewaakt grenzen, voor alle partijen. We zijn sterk in het doeltreffend uitvoeren van de plannen en gemaakte afspraken. Recht door zee, eerlijk en deskundig. Met altijd een openheid van zaken voor u als klant, bieden we op onderscheidende wijze een helpende (juridische) hand.

Nieuws

Op de hoogte blijven

 

elke dag veranderen

zaken 

Vragen

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.