Incasso

Minnelijke fase 

 

U heeft goederen of diensten geleverd, uw best gedaan om uw kant van de overeenkomst goed uit te voeren, maar uw nota blijft onbetaald. Ook op uw herinnering komt geen betaling. Wat nu? Wij staan u graag bij! 

 

Op de dag van ontvangst van de opdracht versturen wij direct de eerste sommatie. Hierbij sommeren wij om binnen vijf dagen de hoofdsom en de incassokosten te betalen.

 

Als er daarna nog steeds niet wordt betaald sturen we een nog dringender sommatie. Hierin stellen wij uw debiteur rechtsmaatregelen in het vooruitzicht. In sommige gevallen wordt er een betalingsregeling voorgesteld. Bij het accepteren van een regeling houden we rekening met de bij ons bekende (verhaals)-(on)mogelijkheden en het eventuele (proces)kostenrisico. Wij adviseren u waar nodig. Ook controleren wij de adresgegevens van uw debiteur, zodat we zeker weten dat onze brieven uw debiteur bereiken.

 

Wij verdiepen ons in de achtergrond van uw debiteuren en de redenen waarom ze niet betalen. Bij het bepalen van het incassotraject houden wij daar rekening mee. Wij zijn in ons contact met uw debiteuren duidelijk, correct en daadkrachtig, maar ook eigentijds & resultaatgericht. Op deze manier weten uw debiteuren waar ze aan toe zijn, en u ook.

 

 

Juridische fase

 

Mocht uw debiteur na onze sommaties alsnog weigeren de vordering te voldoen, zullen wij, in overleg met u, tot dagvaarding overgaan. Door middel van een dagvaarding wordt uw debiteur opgeroepen om te verschijnen bij de rechtbank. Zodra uw debiteur is gedagvaard zal de rechter zich over de zaak buigen. De rechter zal uiteindelijk een beslissing nemen en een vonnis wijzen.

 

Indien uw debiteur het niet eens is met de vordering en hiertegen verweer gaat voeren bij de rechtbank, volgt er een procedure. Behoefte aan juridisch advies? Klik hier voor meer informatie. 

 

Verschijnt uw debiteur niet op de zitting of hij is het met de vordering eens, dan volgt er een vonnis en zullen wij dit vonnis gaan executeren.

 

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven