Voorkomen is beter dan genezen

Debiteurenbeheer

Debiteuren-beheer

Als ondernemer het van groot belang dat je betaald krijgt voor het geleverde werk. Een goed debiteurenbeheer is daarbij van essentieel belang.


Heeft u moeite met uw debiteurenbeheer of simpelweg geen tijd om het bij te houden? Op deze pagina leest u een aantal handige tips.

Debiteurenbeheer uitbesteden?

Wilt u geen onbetaalde facturen meer? Laat dan uw debiteurenbeheer aan ons over. Met onze jarenlange ervaring weten wij exact wat er van ons verwacht wordt om ervoor te zorgen dat u betaald krijgt voor uw geleverde werk.

Wij helpen wanneer uw klanten niet willen betalen

Tips

Tips voor uw debiteurenbeheer

Weten wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van Debiteurenbeheer? Neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.

Bel ons

Mail ons

"Mijn incasso-opdracht werd met overtuiging behandeld. Binnen vier weken had ik het verschuldigde bedrag op mijn rekening staan."


Tips voor een goed debiteurenbeheer

Facturen sneller betaald krijgen

Waarom is het belangrijk om een goed debiteurenbeheer te hebben? Een goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat facturen sneller betaald worden. Dit is belangrijk, want hoe langer facturen openstaan, hoe groter het risico dat de klant uiteindelijk niet meer betaalt. Dit wilt u uiteraard voorkomen.

 

Maar… debiteurenbeheer kost veel tijd en aandacht en doet u er niet zomaar even bij. Daarnaast vergt het bepaalde kennis en vaardigheden. Hieronder vindt u een aantal tips die direct resultaat zullen opleveren.

Ervaring

Wat kunt u van ons verwachten

 
Om te voorkomen dat facturen te lang open blijven staan, is het van cruciaal belang dat permanent en consequent aandacht wordt gegeven aan het debiteurenbeheer. Wij kunnen u bij dit proces ontzorgen. Door van onze diensten gebruik te maken geven wij uw debiteurenbeheer dagelijks de aandacht die het nodig heeft en zorgen wij ervoor dat de continuïteit maximaal gewaarborgd wordt. Als financieel-juridisch expert leveren wij hierbij maatwerk. Uw debiteuren worden gebeld, zoals u dat wenst. We begrijpen dat uw debiteuren ook uw klanten zijn en we benaderen hen vanzelfsprekend op een zakelijke en klantvriendelijke manier.

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.

Bel ons

Mail ons