Als samenwerken niet meer gaat

B2B Vorderingen

Helaas komt het steeds vaker voor dat ondernemingen onderling een financieel geschil hebben. Er dreigt een faillissement, er wordt niet betaald en/of het geleverde werk voldoet niet aan de verwachtingen.


Vaak gaat het daarbij om substantiële bedragen. En tegelijk zijn het partijen die elkaar uiteindelijk altijd weer een keer tegenkomen omdat ze in dezelfde branche werken. Een goede relatie is dan ook belangrijk.


Dat proces in goede banen leiden vraagt om ondernemerschap. En dat zit bij Wigger Van het Laar wel goed. Al 25 jaar combineren we zakelijkheid en menselijkheid in het belang van een juiste betaling en een goede relatie.

Veelgestelde vragen

Heeft u nog een vraag, wellicht vind u het antwoord bij de veelgestelde vragen. U kunt uw vraag ook altijd stellen door contact met ons op te nemen.
 

Als we de wet moeten volgen hoeft u geen enkele herinnering te sturen naar uw debiteur. Dat is namelijk niet wettelijk verplicht. Wij adviseren u om uw aanmaningsproces zo kort mogelijk te houden. Dat wil zeggen: één herinnering en één aanmaning alvorens het inschakelen van Wigger Van het Laar.

Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van het dossier. Onze algemene tarieven kunt u hier vinden: https://wvhl.nl/over-ons/tarieven.

Wij proberen zo snel mogelijk om uw vordering te incasseren. Dat kan bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling. Bij langdurige dossiers dragen wij een keer per drie maanden aan u af of bij ontvangst van een groot bedrag.

Grote en belangrijke veranderingen melden wij altijd aan u. Dit gaat per e-mail of telefonisch. Daarnaast kunt u uw dossier(s) ook inzien via ons opdrachtgeversportaal: https://opd-wvhl.creditbility.nl/auth/login.

U kunt de opdracht online aanleveren via e-mail (info@wvhl.nl), de stukken bij op ons kantoor langsbrengen of online via deze link: Opdracht aanleveren.

We werken pragmatisch en vriendelijk. Noem het Twents nuchter. Tegelijk vraagt deze tijd om hoogwaardige kennis. Dat zowel van de markt waarin u zich bevindt als de specifieke financieel-juridische vragen die zich bij het innen van openstaande vorderingen voordoen. U heeft bij ons een vast contactpersoon voor uw dossier(s) waarvan u ook de rechtstreekse gegevens heeft.

Een deurwaarder kan allereerst de financiële positie van uw debiteur beter bepalen dan een incassobureau. Wij hebben namelijk de mogelijkheden om de verhaalsmogelijkheden bij uw debiteur zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Daarnaast kan de deurwaarder uw traject van A tot Z begeleiden. Bij een incassokantoor houdt het traject na een procedure op. Een deurwaarder kan na een procedure, door bijvoorbeeld beslaglegging op de bankrekening of inboedel van uw debiteur, veel meer doen om uw vordering te incasseren.

Wanneer uw debiteur een bedrijf is hoeft u geen ingebrekestelling te versturen. Uw debiteur is van rechtswege in verzuim zodra de betalingstermijn van de factuur is verstreken. Uw debiteur is van rechtswege vanaf de vervaldatum van uw factuur de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Bel ons

Mail ons

Plan afspraak