AVG

AVG

De AVG is een klein jaar geleden in werking getreden. Bij de inwerkingtreding was nog veel onduidelijk. In het afgelopen jaar is veel stof neergedaald; de AP heeft de nodige standpunten ingenomen (en de nodige ook niet). In de praktijk zijn veel knelpunten opgelost, andere juist opgedoken.

Het civiele domein van deurwaarders en advocaten heeft dagelijks met de AVG te maken. Wat mag wel, wat mag niet qua verwerken en voldoen wel of juist niet aan de verplichtingen die de AVP en uitvoeringswet opleggen.

 

Het doel van deze cursus is het actualiseren en verdiepen van de kennis op het gebied van de EU privacyregelgeving en datalekken.

 

Inhoud
Je krijgt inzage in de reikwijdte, de consequenties voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk na inwerkingtreding van de EU Privacy verordening en een handreiking hoe om te gaan met en het voorkomen van datalekken. 

De cursist maakt op een praktische wijze kennis met de AVG en wordt aan de hand van voorbeelden door de AVG geleid. Enkele onderwerpen zijn:

  • Introductie | De ontstaansgeschiedenis
  • Begrippenkader 
  • Privacy verordening versus Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • Verandering ten opzichte Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • Gevolgen voor de Gerechtsdeurwaarderspraktijk
  • Gedragscode KBvG
  • Meldplicht datalekken 
  • Datalekken en hoe deze te voorkomen.  

Docent
Berthil Schoelink heeft jarenlange ervaring in de private en publieke sector als het gaat om omgaan met integrale veiligheid- en integriteitvraagstukken. 

Evenement Eigenschappen

Startdatum 24-09-2019 13:00 uur
Einddatum 24-09-2019 17:30 uur
Max. deelnemers 12
Prijs per persoon €235.00
Speaker Berthil Schoelink
Certificaat Ja
PE punten 4
Locatie Wigger Van het Laar

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven