Budgetcoaching

Voorkomen
is beter dan genezen!

Budgetcoaching

Voorkomen is beter dan genezen!

Het vroegtijdig signeren en aanpakken van de financiële zorgen bij uw werknemer levert u geldbesparing en tijdwinst op. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf!

Budgetcoaching

Wij nemen de zorg over & bieden professionele ondersteuning. Het vroegtijdig signaleren van de financiële zorgen bij uw werknemer levert u geldbesparing en tijdwinst op.

Voorkomen is beter

dan genezen! 

Het vroegtijdig signaleren en aanpakken van de financiële zorgen bij uw werknemer levert u geldbesparing en tijdwinst op. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf!

Het vroegtijdig signeren en aanpakken van de financiële zorgen bij uw werknemer levert u geldbesparing en tijdwinst op. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf!

Wij nemen de zorg over & bieden professionele ondersteuning 
Geldbesparing & tijdwinst. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goed van uw bedrijf!

Geldbesparing & tijdwinst  

 

Financiële problemen zijn heel vervelend voor uw werknemer, maar brengen voor u veel kosten en risico’s met zich mee. Denk aan loonbeslag en ziekteverzuim. Een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen kost de werkgever zo’n €13.000,- per jaar. Behalve dat het kosten met zich meebrengt, kost het u veel tijd en energie. Werknemers met financiële problemen zijn bovendien gevoeliger voor fraude en veroorzaken vaker bedrijfsongevallen.

 

Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf!

Budgetcoaching

Wij nemen de zorg van uw werknemer van u over. Wij bieden professionele ondersteuning aan de werknemer in het vinden naar een passende en realistische oplossing.​

 

 • NEN 8048 gecertificeerd
 • Onafhankelijk
 • Vertrouwenspersoon
 • Persoonlijk en betrouwbaar
 • Individueel maatwerk

HET RESULTAAT

 

 • Minder ziekteverzuim en stress bij uw werknemer
 • Toename arbeidsproductiviteit en vitaliteit van uw werknemer
 • Minder loonbeslagen met als gevolg minder kosten en tijdsverlies
 • Uw kosten worden snel terugverdiend en uw winst is blijvend door afname ziekteverzuim en toename betrokkenheid bij uw bedrijf
 • Gemotiveerde en loyale werknemers
 • Tijdwinst, gemak en geldbesparing! U kunt uw beroep uitoefenen en bezig zijn met omzet genereren
 • Advieskosten fiscaal aftrekbaar
 • Terugdringen van bedrijfsongevallen, fraude en diefstal

FAQ Budgetcoaching

Kennisbank

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven