Snelle en krachtige oplossingen

Juridisch-advie_20190814-194314_1

"Uit onderzoek door het World Justice Project is gebleken dat het bijna een half jaar duurt om een juridisch probleem tot een eind te brengen. De meeste juridische problemen van Nederlanders hangen samen met huisvesting en de aankoop van goederen en diensten.Schuldproblematiek en conflicten met overheidsinstanties komen ook vaak voor." 

Dit was op 28 juni jl. te lezen in het artikel 'Helft Nederlanders ervaart juridische problemen' op Advocatenblad.nl. Voor ons reden om eens na te gaan wat bij ons de gemiddelde duur is voor het oplossen van een juridisch probleem. Hoe gaan wij, Wigger Van het Laar, hiermee om als kantoor die staat voor 'krachtig in oplossingen'?  

Juridische problemen zorgen voor extra moeilijkheden. Dit kan zijn financieel, lichamelijk of relationeel. In relationele sfeer worden contacten verstoord, zoals ook het contact tussen een organisatie en debiteur wanneer het gaat om schulden. De verstoorde relaties zorgen ervoor dat zaken niet afgewikkeld worden. Dit kost veel tijd en geld. Een half jaar is dan lang!

Onze kernwaarden 

Wij werken samen met organisaties om een einde te maken aan deze verstoorde relaties met debiteuren. Ons team van experts, bestaande uit mensen-mensen, hebben allen sterke gedeelde kernwaarden die meegenomen worden in het werk en het contact: eerlijkheid, respect, gepassioneerde betrokkenheid en de wil om meerwaarde te creëren.

Karin Wigger: "Wij werken met ons hart en zijn tegelijkertijd gemachtigd om harde maatregelen in te zetten. Door het creatief combineren van hart met hard komen we tot bijzondere en vooral krachtige oplossingen. Dit maakt ons onderscheidend in onze branche."

Door deze manier van werken komen, en met onze juridische kennis en vakmanschap, komen wij vaak sneller dan een half jaar tot een oplossing. Vanaf de start van 'het dossier' passen wij maatwerk toe. Manon Steggink: "Wij benaderen onze klanten heel persoonlijk en zijn ons bewust van wat er speelt. We hebben geen tunnelvisie, maar een 3D visie. We vinden het belangrijk om open-minded een zaak te benaderen en ons breed te oriënteren."

​Onze werkwijze

​Op het moment dat een juridisch probleem bij ons in behandeling komt kijken we naar wat er gebeurd is. We stellen hierbij diversen vragen: 'Wat is er tussen partijen afgesproken?', 'Staan er afspraken op papier?', 'Is er al een inhoudelijke reactie bekend?', 'Heeft de wederpartij reeds van zich laten horen?', etc. Oftewel: we maken een QuickScan. Op basis hiervan zorgen we voor een plan van aanpak, ínclusief een inschatting van de te maken kosten. Vervolgens besluiten we in overleg welk traject we gaan bewandelen.

Contact 

Een verhaal heeft twee kanten en om die reden besluiten we met regelmaat om met partijen allereerst om tafel te gaan. Mediation speelt hierin een grote rol. Karin Wigger is gecertificeerd mediator en beschikt over de kwaliteiten om middels mediation partijen tot elkaar te brengen om in sommige gevallen juridische vervolgstappen en procedures te voorkomen. Karin: "Mediation kan uitkomst bieden. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als partijen tot goede afspraken komen tijdens de sessies, dan worden deze in een overeenkomst vastgelegd. Er wordt vrijwillig aan de oplossing meegewerkt, waardoor beide partijen achter de besluiten staan, en vervolgens ook dienen te zorgen dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden.  

Meer oplossingen 

Doorgaans wordt er bij een deurwaarder niet gedacht aan iemand die meedenkt in oplossingen. Bij ons vind je wel de deurwaarder die meedenkt en op zoek gaat naar oplossingen! Richard van het Laar: "Wij merken dat het zeer prettig is om samen te werken met verschillende partijen. Zo werken we samen met schuldhulpverlenende instanties, bewindvoerders, politie, ontruimingsploegen en verhuurders. En ook is er aandacht voor de debiteur die het al moeilijk heeft. Wij denken dus in oplossingen. Dit doen we door contact met de betrokken. We gaan op huisbezoek, we plannen een afspraak op ons kantoor, we maken een afspraak bij de klant en andere betrokken partijen en als het nodig is brengen we allen samen. Hierin zijn we een partner, en soms tussenpersoon, voor iedereen."  

Sponsor Profronde Almelo
WVHL partner van Vakantiefonds Twente
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
maandag 16 mei 2022

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven