Positieve uitkomst rechtmatigheidsaudit SNG

security-2168234_1920

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) doet jaarlijks een rechtmatigheidsaudit. Steekproefsgewijs wordt een derde van de deelnemers geselecteerd. De uitgebreide toetsing, uitgevoerd door gecertificeerde personen, beoordeelt de aangeleverde informatie en gegevens van onder andere gerechtsdeurwaarders. De SNG heeft de resultaten van 2018 deze maand gepresenteerd en wederom waren de resultaten goed. In 98,3% is correct omgegaan met de gegevens. Dit bevestigt dat gerechtsdeurwaarders in overeenstemming met de wettelijke regels gebruik maken van de informatiebevoegdheden.

Privacygevoelige informatie
Karin Wigger: "We zijn blij met de uitkomst van deze audit. Voor ons staat het zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie waarmee wij werken hoog in het vaandel." Als gerechtsdeurwaarder hebben wij de bevoegdheid om privacygevoelige informatie van de debiteuren op te vragen. Dit onder andere om vonnissen ten uitvoer te kunnen leggen of gerechtelijke stukken aan de juiste persoon uit te reiken. Karin licht het belang toe: "Als iemand een ander wil dagvaarden dan willen wij wel weten dat we bij het goede adres staan. Hiervoor is actuele informatie van de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Wij hebben als gerechtsdeurwaarder dan ook de bevoegdheid om deze informatie op te vragen." Ook wanneer een vonnis is uitgesproken zijn er persoonlijke gegevens nodig om werkzaamheden uit te kunnen voeren: "Het komt wel eens voor dat een rechter een vonnis uitspreekt waarbij iemand verplicht wordt om een bepaald bedrag te betalen, maar dit vervolgens niet doet. Als deurwaarder kunnen wij dan maatregelen nemen om deze betaling af te dwingen. Dit doen wij bijvoorbeeld door beslag te leggen op een auto of het inkomen. Om dit te kunnen doen moeten wij wel eerst weten of de persoon in kwestie een auto of inkomen heeft. Deze informatie mogen wij opvragen bij het RDW en het UWV. Het opvragen doen wij via de SNG."

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders 
SNG zorgt ervoor dat wij als gerechtsdeurwaarder onze bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd, goed kunnen uitvoeren. Hiermee wordt zorggedragen voor correcte omgang met privacygevoelige informatie. Karin: "Bij ons kunnen de mensen erop vertrouwen dat er vertrouwelijk omgegaan wordt met privacygevoelige informatie en we zijn blij dat de audit bevestigt dat ook wij als gerechtsdeurwaarders in Nederland hier goed op scoren." 

Almelo Academy
Arbeidsrecht, OneNote & Incasseren
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
dinsdag 14 juli 2020

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven