Online zittingen

Onlinerechtszaak
Zittingen via Skype:
alleen in coronatijd of ook in de toekomst?

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is de rechtbank gesloten voor publiek. Alleen de spoedeisende kwesties vinden doorgang. Wat als een procedure niet spoedeisend is, maar er wel een zitting gepland moet worden? Gelukkig wordt er gedacht in oplossingen: er worden nu online zittingen georganiseerd via Skype.

Een eerste inventarisatie

Op het moment dat een gedaagde een dagvaarding ontvangt, zit daar een brief bij. Als de vordering juist is dan is een reactie geven niet verplicht. Als iemand het niet eens met hetgeen er in de dagvaarding staat, kan er een verweer aan de rechtbank worden doorgegeven. De rechtbank bekijkt of een persoonlijke zitting gewenst is of dat er schriftelijk verder geprocedeerd wordt. Ook kan een partij aangeven wat zijn voorkeur is hoe de zaak behandeld moet worden.

In de praktijk

Mocht er worden besloten dat een comparitie* gewenst is, wordt er na bepaling van de datum en tijd een link gestuurd om een beveiligde Skype-zitting bij te wonen. Op het moment van de start van de zitting kan er worden ingelogd en is de rechter, de griffier en de andere partij in beeld. Zelfs journalisten en andere belangstellenden kunnen op deze manier de zitting bijwonen. Partijen kunnen zeggen wat hij of zij graag wil en waar mogelijk komt de rechter direct met een mondelinge uitspraak 

De voordelen

De onlineoplossing klinkt als een wijze die goed geregeld is en werkt. Of dat ook zo is kan één van onze juristen, Manon Steggink, beoordelen: "Ik heb inmiddels een aantal keren via Skype geprocedeerd. Voor sommige kwesties was het een prima optie, met name voor eenvoudige (invorderings)kwesties. Partijen krijgen zo toch de kans om hun standpunt kenbaar te maken en worden gehoord door de rechter. Wanneer een zaak echter gecompliceerder worden lijkt Skype lastiger. Emoties worden via het scherm minder goed erkend en er is minder interactie mogelijk tussen partijen. Al met al zijn mijn ervaringen overwegend positief. De verbindingen zijn goed en het is fijn dat de zittingen in deze lastige tijd toch plaats kunnen vinden."

Live procederen

Ondanks de voordelen en positieve ervaringen is Manon duidelijk: "Ik ben een voorstander van het persoonlijk procederen. Het is namelijk fijn om alle partijen te kunnen zien en de situatie zo goed aan te kunnen voelen. Je krijgt in levenden lijve immers gewoon meer mee. Ook is het prettig om kort te kunnen overleggen en even snel te kunnen schorsen. En online heeft het nadeel dat er altijd iets vertraging is, zodat het wel eens voorkomt dat partijen door elkaar praten."

De toekomst
Kijkend naar de toekomst verwacht ook Manon dat er blijvend online geprocedeerd wordt. "Het is een goed alternatief. Met name wanneer partijen niet naar de rechtbank kunnen komen of als partijen of hun advocaten hiervoor lang moeten reizen. Als ze zaak er geschikt voor is, zouden partijen ook in de toekomst kunnen blijven kiezen voor online procederen.", aldus onze jurist Manon. Landelijk is ook de verwachting dat, met de ervaringen die de afgelopen periode zijn opgedaan, online procederen verder ontwikkeld wordt en een blijvende mogelijkheid wordt. 

Bron foto's:  rechtspraak.nl en advocatie.nl  

Het beslagrecht wordt ingrijpend veranderd
Bestuursaansprakelijkheid
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
vrijdag 21 januari 2022

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven