Explootvrije dagen

explootvrije-dagen

Als gerechtsdeurwaarders mogen wij niet op alle dagen in het jaar ambtshandelingen verrichten. De onderstaande dagen mogen wij, naast de gebruikelijke momenten, geen exploten betekenen. Het gaat hier om feestdagen en dagen die door het Ministerie van Justitie gelijkgesteld zijn aan een erkende feestdag.

Maandag 27 april | Koningsdag
Dinsdag 5 mei | Bevrijdingsdag 5 mei | kantoor geopend 
Donderdag 21 mei | Hemelvaartsdag 
Maandag 1 juni | Tweede Pinksterdag

Bij koninklijk besluit is vrijdag 22 mei, de dag na hemelvaart, gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag. Deze dag is ons kantoor ook gesloten.

Wij adviseren u hier rekening mee te houden en tijdig contact met ons op te nemen in het geval van gewenste handelingen in deze periode. Mochten er bijvoorbeeld termijnen verlopen van hoger beroep, en de laatste dag valt op een van deze dagen, dan dient u hier rekening mee te houden.

Hieronder een overzicht van de ambtshandelingen die wij op genoemde data niet mogen verrichten.

Ambtshandelingen 

Ambtshandelingen volgens artikel 2 Gerechtsdeurwaarders

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.


Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.
 

Uitzonderingen 

Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor er toch ambtshandelingen verricht mogen worden. De rechter dient hiervoor toestemming verlenen. Denk hierbij aan een situatie waarbij een kort geding dusdanig spoedeisend is dat de dagvaarding moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat er een conservatoir beslag moet worden gelegd.  

Coulance bij ontruiming woning
Bellen is oplossen
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
dinsdag 02 maart 2021

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven