Explootvrije dagen

Explootvrije-dagen-2019

Als gerechtsdeurwaarders mogen wij niet op alle dagen in het jaar ambtshandelingen verrichten. In de maanden april en mei staan er enkele dagen in de agenda waarop wij, naast de gebruikelijke momenten, geen exploten mogen betekenen. Het gaat hier om feestdagen en dagen die door het Ministerie van Justitie gelijkgesteld zijn aan een erkende feestdag.

Vrijdag 19 april | Goede Vrijdag
Maandag 22 april | Tweede paasdag
Zaterdag 27 april | Koningsdag
Donderdag 30 mei | Hemelvaartsdag
Vrijdag 31 mei | Dag na Hemelvaart (gelijkgesteld aan erkende feestdag)
Maandag 10 juni | Tweede pinksterdag

Wij adviseren u hier rekening mee te houden en tijdig contact met ons op te nemen in het geval van gewenste handelingen in deze periode. Mochten er bijvoorbeeld termijnen verlopen van hoger beroep, en de laatste dag valt op een van deze dagen, dan dient u hier rekening mee te houden.

Hieronder een overzicht van de ambtshandelingen die wij op genoemde data niet mogen verrichten.

Ambtshandelingen 

Ambtshandelingen volgens artikel 2 Gerechtsdeurwaarders

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.


Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.
 

Uitzonderingen 

Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor er toch ambtshandelingen verricht mogen worden. De rechter dient hiervoor toestemming verlenen. Denk hierbij aan een situatie waarbij een kort geding dusdanig spoedeisend is dat de dagvaarding moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat er een conservatoir beslag moet worden gelegd.  

Martijn Hannink van stagiair naar medewerker
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
zondag 21 april 2019

Captcha afbeelding