Deurwaarders in coronatijd

Gerechtdeurwaarder corona

Als gerechtsdeurwaarders doen wij ons werk en dat doen we altijd zorgvuldig. De maatregelen in de strijd tegen corona vragen om nóg zorgvuldigere afwegingen. Wij kúnnen als gerechtsdeurwaarders niet op onze handen gaan zitten. We zijn het slot op het vertrouwen dat de samenleving heeft, en mag hebben, in het nakomen van overeenkomsten.

Perceptie van handhaving

De overheid heeft maatregelen getroffen voor mensen en bedrijven waardoor zij de middelen hebben gekregen, of nog zullen krijgen, om hun rekeningen te betalen. Als mensen dat desondanks niet gaan doen, dan moeten wij in actie komen. Doen we dat niet, dan zullen uiteindelijk de economische maatregelen zinloos zijn. Waarom zou je immers geld geven aan iemand om zijn rekeningen te betalen, als hij of zij daar vervolgens niet toe overgaat en dat niet kan worden afgedwongen? Wij nemen onze taak dus zeer serieus. Niet alleen vanuit onze handhavende taak, maar ook vanuit de perceptie van de handhaving. Iedereen in Nederland weet, als je je rekeningen niet betaalt, dat dan de deurwaarder op een dag langskomt. De bijdrage die dat levert aan het vertrouwen dat een overeenkomst wordt nagekomen, is onschatbaar.

Aantoonbare expertise

Het is natuurlijk te voorzien dat er meer mensen en bedrijven, buiten hun schuld om, in de (financiële) problemen gaan komen. Regelingen van de overheid zijn generiek en er zullen schrijnende gevallen zijn. Als gerechtsdeurwaarders zijn wij in staat om dat in te zien. Daar proberen wij coulant, ruimhartig, maar ook hulp- en rechtvaardig mee om te gaan. We zullen ook onze opdrachtgevers daar weer in mee krijgen. Dat komt door onze aantoonbare expertise in deze situaties. Dat is namelijk ons dagelijks werk.

Een weg binnen de maatregelen vinden

Binnen de extra zorgvuldigheid past het op dít moment naar ons inzicht wel dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met die maatregelen die de kans op besmetting of verspreiding ervan, groter maakt. Bovendien past het in de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die ook wij nemen, dat executiemaatregelen als de gerechtelijke ontruiming, afsluitingen van gas, water en energie, en beslag op inboedel zo veel mogelijk worden uitgesteld. Wij hanteren wel het uitgangspunt dat die ambtshandelingen uiteraard wel door kunnen en moeten gaan als de aard of de omstandigheden dat verlangen.

Hulp bij vorderingen incasseren

In deze situatie is het van belang om goed te letten dat u als mkb-ondernemer de gezondheid en die van uw onderneming zo goed mogelijk bewaakt. Hierbij hoort ook zorgen voor uw liquiditeitspositie. Wij helpen u om uw vorderingen te incasseren op een manier die recht doet aan uw, en ook de algemene situatie. Neem contact met ons op als wij u hierbij kunnen helpen of wanneer u behoefte heeft aan advies.  

Bellen is oplossen
Maatregelen coranavirus
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Gast
dinsdag 02 maart 2021

Captcha afbeelding

Bellen

E-mail

What's App

Zoeken

Online dossier

Aanleveren opdracht

Direct betalen

Incassokosten

Tarieven