Wigger Van het Laar doet mee met Week van Lezen en Schrijven 2023

Als Wigger Van het Laar nemen wij deel aan de Week van Lezen en Schrijven 2023 waarmee wij ons inzetten voor het begrijpelijker maken van brieven en exploten. Dit is een belangrijke stap om de communicatie toegankelijker te maken voor mensen met moeite met lezen, schrijven en rekenen. Hierbij enkele adviezen die wij al toepassen in onze communicatie om deze te vereenvoudigen. Uiteraard willen wij deze met jullie delen:


1. Identificeer de doelgroep: Het is cruciaal om te weten wie uw lezers zijn en welke moeilijkheden ze kunnen ervaren bij het begrijpen van uw berichten. Houd er rekening mee dat 1 op de 6 mensen in Nederland moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen.


2. Doel van de tekst: Stel duidelijk vast wat u wilt dat de lezer doet nadat hij de tekst heeft gelezen. Of het nu gaat om het betalen van een schuld, het verstrekken van informatie of het nemen van een specifieke actie, maak dit doel expliciet.


3. Houd het eenvoudig en begrijpelijk: Gebruik eenvoudige taal en vermijd jargon of ingewikkelde zinsconstructies. Zorg ervoor dat de boodschap helder en direct is.


4. Gebruik visuele ondersteuning: Het toevoegen van grafieken, tabellen of illustraties kan helpen bij het verduidelijken van informatie, vooral voor mensen die moeite hebben met tekst.


5. Test en verzamel feedback: Laat de herziene brieven en exploten lezen door vertegenwoordigers van de doelgroep en verzamel feedback. Pas de teksten aan op basis van deze input.


6. Train uw medewerkers: Zorg ervoor dat uw medewerkers zich bewust zijn van het belang van heldere communicatie en begrip voor de uitdagingen van laaggeletterdheid.


7. Bied hulp en ondersteuning: Wijs in uw communicatiebronnen ook op beschikbare hulpbronnen en ondersteuning voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.


Door als Wigger Van het Laar zelf deze stappen / adviezen te volgen, dragen we bij aan een meer inclusieve en begrijpelijke communicatie, wat niet alleen de betrokkenheid en tevredenheid van onze doelgroep zal verbeteren, maar ook kan helpen bij het voorkomen van schulden en het bevorderen van financiële gezondheid.