Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twee grote bedrijven. De ene verweet de ander het niet betalen van een grote factuur. Het verweer was dat hij over het het geleverde werk niet tevreden was en daarom weigerde te betalen. Over en weer werden er verwijten gemaakt.


Op naar mediation

Omdat het conflict vastliep, hebben de juristen van beide partijen besloten om een mediation traject op te starten en kwamen hiervoor bij mij.


Beide directeuren vonden het belangrijk, ondanks het geschil, dat de zakelijke relatie wel behouden bleef. De partijen hadden verder ook geen problemen met elkaar, maar dit geschil zorgde er wel voor dat de relatie op spanning kwam te staan.

Het mediation-traject

Bij aanvang van het traject was de sfeer nog wat bedrukt. In het eerste gesprek zijn er zeker over een weer verwijten gemaakt. Met de begeleiding was het echter voor beide partijen prettig om dit te kunnen doen zonder dat de negatieve emoties hierover de overhand kregen. Het gesprek kantelde op een gegeven moment van het verleden naar de toekomst. Na het eerste gesprek volgde 1,5 week later het tweede gesprek, in de tussentijd hebben beide partijen los van elkaar kunnen nadenken over hoe het nu verder zou moeten met elkaar.

Mede doordat ze wat 'huiswerk' vanuit het eerste gesprek hadden meegekregen, verliep het tweede gesprek veel soepeler. De boodschap van het tweede gesprek was dat het voor beide partijen belangrijk is om te kijken naar de toekomst en niet wie er fout zat.

Zelf met een oplossing gekomen

Dit hebben beide partijen gedaan en zijn zelf met een oplossing gekomen.

Uiteindelijk konden ze het ook nog snel eens worden over de betaling van de factuur. Ze waren erg blij dat de kwestie op tijd was opgelost en dat er een rechtzaak voorkomen kon worden.


Zo zie je maar dat mediation soms ook van essentieel belang kan zijn in een business-to-business geschil. We zijn erg blij dat beide partijen elkaar de ruimte hebben gegeven en nu ook zonder breuk in de zakelijke relatie ook in de toekomst met elkaar kunnen werken.


Wil je meer weten over onze mediation dienstverlening? Neem dan contact met mij op en mail naar k.wigger@wvhl.nl. Ik vertel je er graag over.


Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

Top 10 smoezen

Van 'enge deurwaarder' naar 'behulpzame probleemoplosser'

Debiteurenbeheer door WVHL

In onze eerdere blog hebben wij u diverse tips gegeven om een goed debiteur...

Gerechtsdeurwaarder als compassievol regisseur?

De gerechtsdeurwaarder is een belangrijke spin in het web als het om het ma...

Facturen sneller betaald krijgen

Waarom is het belangrijk om een goed debiteurenbeheer te hebben? Een goed d...

Algemene termijnenwet 2023: Feestdagen en gelijkgestelde dagen