Van 'enge deurwaarder' naar 'behulpzame probleemoplosser'

​Soms kom je in situaties terecht waarbij het goed is om even uit je rol te stappen, uitzoomen op de situatie om te kijken waar daadwerkelijk het probleem ligt.


Alle betrokken tevreden

Ons doel is namelijk nooit om spreekwoordelijk 'het mes op de keel te zetten' en maar te zorgen dat de debiteur betaalt. Juist in tegendeel. Ja, er dient betaald te worden… Maar wel op een manier waar alle betrokkenen tevreden over zijn: Dat is altijd ons uitgangspunt.

Onlangs heb ik een zaak afgerond waarbij dit perfect tot uitvoering gebracht kon worden. Het ging om een persoon die al vele maanden de rekeningen niet meer betaalde. Na de 'reguliere' incasso-fase te hebben doorlopen met betaalherinneringen en aanmaningen moesten wij onze klant adviseren: Gaan we een procedure starten of niet?

Na kort de situatie en de achtergrond van de persoon in kwestie geanalyseerd te hebben, werd er snel overeenstemming verkregen met onze klant om een procedure te starten.

Hetzelfde bleef zich echter voordoen: Geen reactie op onze telefoontjes, e-mails en brieven. En dus geen betalingen.


Iets klopte niet...

Ik vond het vreemd, want deze persoon heeft helemaal aan het begin van de incasso-periode zelf contact met ons opgenomen voor het treffen van een betalingsregeling.

Ik somde het voor mezelf op: 'Er zit dus ergens een welwillendheid om te betalen… Maar er wordt al geruime tijd nergens op gereageerd. Misschien is ze het overzicht kwijt en kan ze het gewoon niet meer rondkrijgen? Dat ze wel wil, maar gewoon niet meer weet waar ze moet beginnen?… En wat kan ik doen om deze persoon in kwestie te helpen?'

Ik bedacht dat Bemoeizorg hier weleens een belangrijke schakel in kon zijn.

In het verleden hebben we als bureau vaak te maken gehad met Bemoeizorg: Een instantie voor mensen die hulp nodig hebben, maar dit zelf niet kunnen, willen of durven regelen. En vervolgens door allerlei problemen verder in moeilijkheden komen.

Logischerwijs zaten ze vaak aan de andere kant van de tafel. Maar wel altijd goede ervaringen.


Ik besloot ze op te bellen en mijn verhaal te doen. Nadat ze een klein beetje verrast maar ook blij waren dat nota bene een deurwaarderskantoor ze opbelde ging Bemoeizorg met de persoon in kwestie aan de slag.


De perfecte oplossing

Nadat ze uitvoerig met de persoon gesproken hadden, kwam er een conclusie uitrollen. Precies zoals ik het ingeschat. De welwillendheid was er absoluut… Maar wij waren door onze vele pogingen tot contact in het hoofd van de persoon getransformeerd in een 'enge instantie' waarmee niet meer gedurfd werd te spreken.

Ook gaf de persoon via Bemoeizorg aan dat de financiële situatie inmiddels in een positieve zin was gewijzigd. En hierdoor de betalingsregeling weer gestart kon worden. Zo gezegd, zo gedaan. En tot op heden netjes nagekomen.


​Een mooie en positieve uitkomst voor iedereen: De klant, Bemoeizorg, ons bureau en voor de persoon in kwestie. Voor mij was dit ook weer een mooi geheugensteuntje waarom ik dit werk doe… En waarom ik bij Wigger van Het Laar werk. Natuurlijk is het belangrijkste dat er geld overgemaakt wordt… Maar wel met een menselijke maat!

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Dagvaarden: waarom en wanneer?

De 14-dagen brief

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur nie...

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...