Overeenkomsten altijd schriftelijk vastleggen

Mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig… Een veelgehoorde uitspraak. Daar valt ook niets op af te dingen. Op het moment dat een mondelinge afspraak wordt aanvaard, is het wettelijk gezien een bindende overeenkomst.


​Wanneer er problemen ontstaan tussen de overeengekomen partijen wordt het echter een stuk lastiger. Puur juridisch gezien staan de afspraken vast; het is zoals het is. De crux zit 'm echter in het bewijzen dat de mondelinge overeenkomst daadwerkelijk tot stand is gekomen en welke afspraken er precies zijn gemaakt.


Een klein voorbeeldje vanuit de praktijk

Onlangs heb ik een casus toegewezen gekregen waar de volgende situatie zich voordeed: Mijn klant had een mondelinge overeenkomst gesloten met een andere partij. Binnen de overeenkomst werden er afspraken gemaakt over o.a. een betaling. Op moment van betaling (enige tijd na het sluiten van de mondelinge overeenkomst) ging de andere partij in verzet en betwistte de gemaakte afspraken.


Spanningen liepen hoog op en resulteerde uiteindelijk in een rechtszaak. Het vonnis? De andere partij diende wel wat te betalen, maar niet het volledige bedrag… Waarom? Omdat het mijn klant ook toe te rekenen viel dat hij, als professionele partij, de overeenkomst niet schriftelijk heeft vastgelegd. Het ging namelijk om veel geld en veel werkzaamheden.

De levensles van vandaag: Leg gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast. Ook wanneer het vertrouwen in de overeenkomstige partij aanwezig is. Het voorkomt problemen en relaties worden behouden.


Wil je advies over hoe je overeenkomsten schriftelijk goed kunt vastleggen om problemen te voorkomen? Neem dan contact mij op via s.lek@wvhl.nl of 0546 - 544 777

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Dagvaarden: waarom en wanneer?

De 14-dagen brief

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur nie...

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...