Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aangepast. Dankzij deze ingrijpende veranderingen zien wij bij Wigger Van het Laar een toename van aanvragen voor een WSNP-traject of MSNP-traject (Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen). Nu de wetswijziging een half jaar in werking is getreden lijkt het ons een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken.


Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. De looptijd van de WSNP is verkort van drie jaar naar anderhalf jaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft nog een langere termijn van maximaal vijf jaar mogelijk. Ook de MSNP is verkort tot anderhalf jaar.
  2. De ingangsdatum van de WSNP is teruggezet tot de datum waarop de eerste aflossing in het minnelijk traject heeft plaatsgevonden.
  3. De termijn dat de schuldenaar te goeder trouw moet zijn bij het ontstaan van zijn schulden is verkort van vijf jaar tot drie jaar.
  4. De tienjarige uitsluitingstermijn, waarbij een schuldenaar na het succesvol afronden van een WSNP-traject niet opnieuw mocht worden toegelaten tot de WSNP is komen te vervallen.
  5. Wanneer het aannemelijk is dat er onvoldoende aflossingsmogelijkheden zijn bij de schuldenaar is het doorlopen van een minnelijke regeling niet langer noodzakelijk.


Vooropgesteld is het idee achter deze wetswijziging goed te noemen voor de individuele consument. Schulden komen niet alleen voort uit financiële problemen, maar gaan vaak ook gepaard met fysieke of mentale klachten. Hoe eerder een schuldenaar van zijn schuldpositie af kan komen, des te beter dat is zou je dan ook logisch kunnen redeneren. Toch merken wij bij Wigger Van het Laar dat schuldeisers anders tegen de verandering van het WSNP-traject en het MSNP-traject aankijken.


Door de verkorting van de looptijd is er minder aflossingscapaciteit in het budget van de schuldenaar om tijdens het traject uit te betalen aan de schuldeisers. De schuldeisers krijgen nu nog maar de helft van het toch al vaak niet hoge bedrag dat ze voor deze wetswijziging kregen. Om dit af te doen als ‘ondernemersrisico’ is volgens ons te makkelijk. Een Mkb’er heeft vaak zijn tijd en/of materialen geïnvesteerd in zijn/haar klant en neemt de daarbij behorende factuur op in de begroting. Door een WSNP-traject of MSNP-traject zal de Mkb’er een gat in zijn begroting krijgen. Dit zal zelfs mogelijk tot gevolg hebben dat de schuldeisende partij zelf in de financiële problemen kan komen.


Kritisch zijn richting de schuldenaar

Bij Wigger Van het Laar zien wij een toename in het aantal aanvragen voor een MSNP.

Wij adviseren en begeleiden schuldeisers bij de vraag of er akkoord moet worden gegaan met het voorstel voor de minnelijke schuldregeling. Hierbij kijken wij, onder meer, naar het ontstaan van de schuldenlast. Zijn deze schulden te goeder trouw ontstaan? Wat is het aandeel van de schuldeiser in de totale schuldenlast en kan van de schuldeiser in alle redelijkheid worden verwacht dat er geen akkoord voor het minnelijke voorstel wordt gegeven?


Onlangs stonden wij een schuldeiser bij die niet akkoord wilde gaan met een minnelijke schuldregeling. Het moest zelfs tot een rechtszaak komen, voor een zogeheten dwangakkoord. Tijdens de zitting is er door ons namens de schuldeiser verweer gevoerd tegen het dwangakkoord. Zo hebben wij beargumenteerd dat de schulden zeer verwijtbaar waren ontstaan. De rechter heeft ons hier in gelijk gegeven en heeft besloten het dwangakkoord, en daarmee het minnelijke traject, af te wijzen. Klik hier voor een link naar de uitspraak.


Goed debiteurenbeheer

Om een eventueel traject zoals hiervoor omschreven te voorkomen is het van belang om uw facturen tijdig en snel betaald te krijgen. Een goed debiteurenbeheer is daarbij van cruciaal belang. Het is sinds de wetswijzing van de WSNP nóg belangrijker om de lijnen met uw debiteuren kort te houden en uw facturen tijdig betaald te krijgen.


Mede hierom organiseren wij op donderdag 21 maart een cursus debiteurenbeheer en telefonisch incasseren voor zowel de financieel medewerker, beginnende ZZP’er en de doorgewinterde ondernemer. Bekijk het programma en schrijf je in: https://bit.ly/3w2Mi8s


Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze blog, wilt u een consult debiteurenbeheer bij u op locatie of wilt u meer informatie over de cursus debiteurenbeheer en telefonisch incasseren neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefonisch 0546-544777 of e-mail info@wvhl.nl

Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen: Tips en richtlijnen

Het huren van een woning is een belangrijke stap, zowel voor huurders als v...

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Dagvaarden: waarom en wanneer?

De 14-dagen brief

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met een debiteur die uw factuur nie...

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...