Minder jongeren in de schuldsanering

De Tweede Kamer verkiezingen zijn weer achter de rug. Nederland heeft gestemd. We zijn de afgelopen tijd dan ook om de oren geslagen met de verschillende standpunten van de partijen.


De voor ons één van de meest opvallende is misschien wel die van de ChristenUnie, die het volgende pleit:


Er komt een waarborgfonds waarmee problematische schulden kunnen worden afgekocht. Door collectieve afspraken met schuldeisers, afkoop tegen een laag percentage en goede financiële begeleiding, krijgen mensen weer perspectief op een schone lei. Het waarborgfonds wordt breed toegankelijk, ook voor jongeren en mensen die niet onder de reguliere schuldhulp vallen.


Schuldenproblematiek onder jongeren

In de podcast Spraakmakers van radio1 zei Schouten (lijsttrekker ChristenUnie) het volgende over de schuldenproblematiek onder jongeren:

"Als je in de schuldsanering wilt, moet je wel een inkomen hebben om je schuldeisers te betalen. Veel van deze jongeren hebben dat niet, dus die worden in extreme gevallen zelfs dakloos." De (nu nog) demissionair minister wil dat het nieuwe kabinet 30 miljoen euro uittrekt om twaalfduizend jongeren te helpen: "Schulden werken verstikkend."


Onze oplossing

Onze dienst Betaalgenoot, waarbij we betaaloplossingen aanbieden op dit moment vooral met jongeren als doelgroep biedt hiervoor een perfect uitkomst. Daarnaast voeren wij de visie 'Het structureel oplossen van schulden vereist een strakke regie vanuit een menselijke maat', wat ons inziens ook meer dan goed aansluit bij het gedachtegoed van schulden oplossen bij jongeren.

Maar in plaats van nu pleisters op wonden gaan plakken moeten we zorgen dat jongeren überhaupt niet in de schulden terechtkomen. Dat vereist een strakke regie; vooral omdat bij sommigen de gedachte leeft: 'Ik leef nu, en zie later wel weer'.


​De strakke regie dient wel vanuit de verbinding gedaan te worden... Wat we hier precies mee bedoelen:

  • Breng ze tijdig op de hoogte van hun betaalverplichtingen
  • Spreek hun taal ('Hoi Susan' i.p.v. 'Geachte mevrouw Lek')
  • Biedt contactmogelijkheden die jongeren fijn vinden (Whatsapp, iDEAL).
  • Communiceer altijd vanuit een oplossingsgedachte


Door het consistent handelen vanuit deze visie geloven wij er stellig in dat dit soort fondsen in de toekomst überhaupt niet meer nodig zullen zijn. Want zoals in veel gevallen geldt hier ook: Voorkomen is beter dan genezen.

Meer weten over Betaalgenoot? Klik hier.

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

Top 10 smoezen

Van 'enge deurwaarder' naar 'behulpzame probleemoplosser'

Debiteurenbeheer door WVHL

In onze eerdere blog hebben wij u diverse tips gegeven om een goed debiteur...

Gerechtsdeurwaarder als compassievol regisseur?

De gerechtsdeurwaarder is een belangrijke spin in het web als het om het ma...

Facturen sneller betaald krijgen

Waarom is het belangrijk om een goed debiteurenbeheer te hebben? Een goed d...

Algemene termijnenwet 2023: Feestdagen en gelijkgestelde dagen