De menselijke kant van een deurwaarder: Een verhaal van empathie en hulp

In de wereld van incasso en gerechtsdeurwaarders lijkt het soms alsof de focus alleen ligt op het innen van schulden en het handhaven van juridische rechten. Maar achter de officiële titels en procedures schuilt een menselijke kant van dit werk die vaak over het hoofd wordt gezien. Dit verhaal, verteld door Bo van Osenbrüggen, een jurist bij Wigger Van het Laar, werpt een licht op deze menselijke kant en laat zien dat een deurwaarder meer doet dan alleen incasseren.


Een bijzondere situatie

'Mijn verhaal begint met een bijzondere situatie waarbij ik mee ging naar een tijdelijke ontruiming van een woning. De reden voor deze ontruiming was niet de gebruikelijke wanbetaling, maar eerder de noodzaak van verduurzamingswerkzaamheden aan de woning. De bewoner had echter aangegeven hier niet aan mee te willen werken, wat resulteerde in een juridische aanvraag om hem tijdelijk uit zijn huis te zetten.'


'Bij aankomst merkte ik op dat de bewoner zijn tas al had klaargezet voor zijn tijdelijke verblijf elders. Dit was een indicatie dat de bewoner meewerkend was aan de tijdelijke ontruiming. Bij een eerdere ontruiming was ontdekt dat de bewoner zijn ontlasting in de badkamer deed, wat leidde tot stank en een onmenselijke situatie. Deze keer was het niet anders, en dit liet mij nadenken over de situatie waarin de bewoner verkeerde.'


'Ik vroeg mij af waarom er geen hulpverlener aanwezig was om de bewoner bij te staan en op te vangen tijdens deze ontruiming. Terwijl de bewoner het pand verliet, gaf hij een verloren en eenzame indruk, wat suggereerde dat hij wellicht begeleiding nodig had.'


Een 'te complex geval'

'Terug op kantoor kon ik deze ervaring niet van mij afzetten. Ik nam contact op met verschillende schuldhulpverleners en hulpinstanties om te proberen de bewoner de juiste hulp te bieden. Het bleek echter dat de bewoner als een 'te complex geval' werd beschouwd en van het ene naar het andere bureau werd doorverwezen. Dit frustreerde mij, omdat ik besefte dat er dringend iets moest gebeuren.'


'Uiteindelijk nam ik zelf het initiatief om de bewoner te bellen en een gesprek te regelen, waarbij ik ook de wijkcoach en begeleiders uitnodigde. De bewoner stemde ermee in om te praten over de opties om mogelijke begeleid te gaan wonen. Dit verhaal toont het belang van empathie en menselijkheid in het werk van een deurwaarder.'


Bij Wigger Van het Laar is een jurist meer meer dan alleen iemand die juridische procedures uitvoert. Onze mensen moeten ook die de menselijke kant van haar cliënten en debiteuren blijven zien, zelfs in de meest complexe situaties. Een situatie zoals bovenstaand herinnert ons eraan dat achter elk juridisch dossier een leven schuilgaat, en soms is een beetje begrip en aandacht het verschil tussen een uitzichtloze situatie en een kans op een betere toekomst.