Hoe verklein je de kans op wanbetaling

Een poosje geleden verscheen een artikel in de Tubantia over een Hoveniersbedrijf uit Twente die - nadat de klant maandenlang niet betaalde - het geleverde werk weer op kwam halen.

 

Het is een begrijpelijke actie. Niet-betalende klanten leveren natuurlijk veel frustratie op. De vraag is echter of dit juridisch ook toegestaan is.

 

Roerende en onroerende zaken

Om antwoord te geven op de vraag of dit juridisch mag, moeten we het wetboek induiken. Te beginnen bij de definities van roerende en onroerende zaken.

 

Een onroerende zaak is volgens de wet alles wat duurzaam is verenigd met de grond, zoals bijvoorbeeld een huis, een garage of een boom in de tuin. Simpeler gezegd:alles wat geplaatst wordt voor de lange termijn kan in de regel worden aangemerkt als onroerend.

 

In het geval van het artikel geldt dat de meeste zaken die de hovenier heeft geleverd onroerend zijn. Tuintegels en planten zijn immers duurzaam verenigd met de grond: ze zijn bestemd om voor een lange periode ter plaatse te blijven.

 

Eigendomsvoorbehoud

Een ander onderdeel om te begrijpen of deze partij in haar recht staat ziet op het eigendomsvoorbehoud. In de meeste algemene voorwaarden (laten we aannemen dat dit ook in de voorwaarden van de hovenier staat) staat het kopje eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud schrijft voor dat de leverancier eigenaar blijft van de geleverde zaken en/of diensten zolang er nog niet betaald is. Pas als er volledig betaald is, gaat de eigendom over op de koper. Zonder eigendomsvoorbehoud gaat de eigendom direct over bij de levering. 

 

Omdat de geleverde tuintegels en/of planten onroerend zijn, worden deze automatisch eigendom van de eigenaar van het perceel (de koper). Hierdoor verliest het hoveniersbedrijf haar eigendom en daarmee ook haar eigendomsvoorbehoud.

 

Mag het dus?

Er dus vanuitgaande dat geleverde zaken onroerend zijn, zou de hovenier juridisch dit niet mogen doen. Al begrijpen we heel goed dat er een groot deel frustratie en onbegrip speelt bij deze hovenier. 

 

Wat te doen om dit te voorkomen

Helaas komen wij ook nog heel vaak soortgelijke zaken tegen. Er zijn genoeg juridische stappen te zetten wanneer je eenmaal zover in het proces zit. Wij snappen als geen ander dat je niet in zo’n situatie terecht wil komen. Daarom adviseren wij met klem om aan de voorkant de kans op wanbetaling zo laag mogelijk te houden.

 

De kans verlagen kun je op verschillende manieren realiseren:

  1. Zorg voor goede algemene voorwaarden waarin heel duidelijk het eigendomsvoorbehoud is opgenomen zodat jij zelf eigenaar blijft totdat betaald is.
  2. Vraag om een aanbetaling zodat je een deel van de kosten sowieso gedekt hebt. Daarnaast kun je overwegen bij grote projecten om betalen bij opleveringstermijnen af te spreken.
  3. Wellicht het meest belangrijke: ga in gesprek met de afnemer en stel vragen om tot een goede inschatting te komen of hij/zij kan en gaat betalen.
     

Wat heb jij allemaal gedaan om de kans op wanbetaling te verlagen? Heb jij je algemene voorwaarden goed op orde of moeten die nodig eens goed bekeken worden door een jurist? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

 Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

Top 10 smoezen

Van 'enge deurwaarder' naar 'behulpzame probleemoplosser'

Debiteurenbeheer door WVHL

In onze eerdere blog hebben wij u diverse tips gegeven om een goed debiteur...