Handelen vanuit de menselijke maat in de praktijkLuister naar een debiteur en geef hem/haar vertrouwen

Handelen vanuit de menselijke maat en luisteren naar een debiteur is belangrijk. Daarbij hoort het voordeel van de twijfel geven soms ook.  Lees hier een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat juridische stappen niet altijd noodzakelijk zijn en soms zelfs overbodig zijn.


De situatie

In dit geval hadden wij te maken met een debiteur die al enige tijd onder bewind stond. Er werd een betalingsregeling getroffen en er werd om het kwartaal contact gelegd met de bewindvoerder om te bespreken hoe de situatie er voor stond, de normale gang van zaken.

Tot op een gegeven moment niet meer betaald werd en wij bericht ontvingen dat het bewind was opgeheven. Wij hebben meteen contact gezocht met de debiteur om te vragen wat de reden was van de opheffing, en nog belangrijker, waarom er niet meer werd betaald.

De reden dat zij niet meer betaalde was als volgt: zij had naar haar mening een slechte bewindvoerder, want haar schulden leken alleen maar op te lopen. Daarbij vertelde ze dat ze graag zelf weer de touwtjes in handen wilde hebben. De rechtbank ging hierin mee en hief het bewind op. Ze was van plan om meer te gaan werken om zo haar leven financieel weer op de rit te krijgen. Het enige dat ze van ons nodig had was de tijd om dit te realiseren en het vertrouwen dat haar dit ook zou lukken. Omdat wij vanuit de menselijke maat werken hebben wij besloten om haar deze tijd en het vertrouwen te geven.


Het resultaat

Inmiddels is het zo’n 4 maanden later en wordt er maandelijks een vast bedrag afgelost en wanneer mogelijk zelfs meer.

Door dus te luisteren naar de situatie van de debiteur en haar te vertrouwen, is er een goede oplossing gekomen waarbij de schuld niet verder is opgelopen en er geen gerechtelijke procedure heeft hoeven plaatsvinden. Dit heeft de klant ook nog eens veel tijd en kosten bespaard.


Een mooi voorbeeld dat het handelen vanuit de menselijke maat écht loont

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Begrijpelijke taal door deurwaarders voor debiteuren

In een wereld waar communicatie steeds meer vertrouwt op geschreven woorden...

Vooruit kijken is beter dan verwijten

Onlangs heb ik  een mediation-traject afgerond met twee directeuren van twe...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

Top 10 smoezen

Van 'enge deurwaarder' naar 'behulpzame probleemoplosser'

Debiteurenbeheer door WVHL

In onze eerdere blog hebben wij u diverse tips gegeven om een goed debiteur...