Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Een procedure kan lang duren, waarbij bovendien altijd de kans bestaat op het verliezen van de procedure. In het kader van 'voorkomen is beter dan genezen', is het hanteren van waterdichte algemene voorwaarden van grote noodzaak.


Betaling: termijnen, voorwaarden en sancties

Algemene voorwaarden zijn standaardvoorwaarden die worden gehanteerd door een verkoper of dienstenaanbieder en zijn bedoeld om deel uit te maken van elke overeenkomst. Goede algemene voorwaarden kunnen de kans op wanbetaling en bijkomende geschillen voorkomen. Zo kun je in de algemene voorwaarden duidelijke regels op te nemen omtrent de wijze van betaling en de betalingstermijnen. Ook op het moment dat betaling uitblijft, is het mogelijk om hier in de algemene voorwaarden aandacht aan te besteden. Zo kun je benoemen dat in het geval van een product het jouw eigendom blijft totdat de volledige vordering is voldaan. Als er niet wordt betaald, is het mogelijk om het product terug te nemen. Het is ook mogelijk om sancties te verbinden bij het uitblijven van betaling. Op deze manier heb je een extra middel tegenover niet-betalende debiteuren.


Aansprakelijkheid

Naast betalingsvoorwaarden kan ook aansprakelijkheid beperkt worden in de algemene voorwaarden van jouw organisatie. Denk hierbij aan dat jouw bedrijf niet aansprakelijk gesteld kan worden bij een het leveren van een defect product, of aan het beperken van de termijn van aansprakelijkheid om torenhoge schadevergoedingseisen te voorkomen. Aan de andere kant kunnen ook garanties die jouw bedrijf wil bieden in de algemene voorwaarden worden opgenomen. 


Retentierecht

Een derde belangrijk onderdeel van het 'afdichten' van eventuele juridische geschillen is het opnemen van een bepaling in het kader van het retentierecht. Het retentierecht houdt in het kort het volgende in; zolang de afnemer niet aan een financiële verplichting voldoet, sta jij in het recht zijn of haar product onder je te houden.Als de debiteur na enige tijd niet betaald, kan je beslag leggen op de zaak en hiermee na verkoop jouw vordering voldoen. In geval van faillissement van de afnemer kan de curator twee dingen doen. Ten eerst kan hij jouw vordering betalen in ruil voor teruggave van het product. Zo heb je met het retentierecht een extra drukmiddel als de debiteur failliet is. Ten tweede kan de curator de zaak opeisen. Degene met een retentierecht heeft dan voorrang op de opbrengst. Zo kan jouw vordering alsnog worden voldaan.


Buitenlandse geschillen

Door de huidige praktische relevantie van online bestellingen, is het niet gek dat jij als ondernemer internationaal onderneemt. Als je met een buitenlandse leverancier of klant een juridisch geschil krijgt - stel in Roemenië - wil je voorkomen dat je om de haverklap moet afreizen naar Roemenië om het geschil voor een lokale rechtbank in een vreemde taal op te lossen.


Het is daarom van essentieel belang dat de bevoegdheid van de rechter wordt opgenomen in jouw algemene voorwaarden. Een clausule waarin de rechtbank in jouw vestigingsplaats bevoegd is om te oordelen over geschillen zou dergelijke onwenselijke gevolgen voorkomen. 


Ook voor de afnemende partij

Los van het feit dat algemene voorwaarden belangrijk zijn om jouw bedrijf in te dekken voor eventuele calamiteiten, hebben ze ook de functie om jouw afnemer vooraf te informeren waar ze mee instemmen op het moment dat ze jou een opdracht verschaffen. Zo weten ze precies waar ze aan toe zijn op het gebied van bijvoorbeeld intellectuele eigendommen, geheimhouding en eventuele schades.


Jouw voorwaarden op maat

Nu we weten welke onderwerpen er onder andere aan bod kunnen komen in algemene voorwaarden is het aan jou als ondernemer of organisatie om goed na te denken over hoe je hiermee om wilt gaan. Algemene voorwaarden zijn in beginsel vormvrij. Dat betekent dat bijna alles erin geregeld kan worden. Toch biedt de wet grenzen aan algemene voorwaarden. De bepalingen mogen aansprakelijkheid niet te ver inperken. Dat is op grond van de wet ongeoorloofd; de algemene voorwaarden zijn dan zogenoemd 'vernietigbaar'. Het gevolg is dat je hiermee alle bescherming verliest. Het is moeilijk te bepalen of de wensen van jouw bedrijf geoorloofd zijn of niet. Bij Wigger Van het Laar begrijpen wij dat dit een lastige kwestie is. 


Wij zien algemene voorwaarden dan ook niet als standaard bepalingen waarin 'als dit gebeurt, dan dat' benoemd wordt. Het is ook een stukje doorvertaling van het DNA van jouw organisatie.


Wij helpen jou(w) (organisatie) dan ook graag bij het juridisch indekken van zaken als aansprakelijkheid en betalingsvoorwaarden, het duidelijk beschrijven van bepaalde processen en het meedenken in de lijn van jouw organisatie. 

We hopen met dit artikel duidelijk gemaakt te hebben dat de algemene voorwaarden een belangrijk onderdeel zijn van jouw organisatie. Het is onvoldoende om een sjabloon van internet plukken en jouw eigen bedrijfsnaam er in zetten. Het is een maatwerk waarbij je met (juridische) geschillen heel veel profijt van gaat hebben.


Onze vraag aan jou: Sta jij volledig achter de algemene voorwaarden van jouw organisatie? Als het antwoord niet volmondig 'ja!' is, neem dan contact op met ons. We kunnen vrijblijvend bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.

E-mail: info@wvhl.nl - Telefoonnummer: 0546 - 544 777.

De voordelen van een professioneel incassobureau inschakelen

Wanneer een klant een factuur niet betaalt, kan dit voor een onderneming se...

Schulden onder studenten

Onderwijsinstellingen krijgen steeds meer te maken met schulden onder stude...

Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen: Tips en richtlijnen

Het huren van een woning is een belangrijke stap, zowel voor huurders als v...

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...

Dagvaarden: waarom en wanneer?