Algemene termijnenwet 2022: Feestdagen en gelijkgestelde dagen

De Algemene termijnenwet (Atw) is een Nederlandse wet waarin de algemeen erkende feestdagen zijn vastgelegd en waarin wordt geregeld hoe moet worden omgegaan met wettelijke termijnen als deze eindigen op een zaterdag, zondag of feestdag.

Binnen deze wet is bepaald dat op bepaalde feestdagen en hiermee gelijkgestelde dagen geen ambtshandelingen mogen worden verricht. Artikel 3 van de termijnenwet zegt hier het volgende over:

Artikel 3 van de termijnenwet

Lid 1 Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinkerstdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.

Lid 2 Voor de toepassing van deze wet wordt Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld.

Lid 3 Wij kunnen bepaalde dagen voor de toepassing van deze wet met de in het eerste lid genoemde gelijkstelling. Ons besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.

Mochten er termijnen verlopen van bijvoorbeeld een hoger beroep en de laatste dag valt op één van deze dagen, dan dient u hiermee rekening te houden. Het exploot moet dan namelijk al op een dag waarop wel ambtshandelingen mogen worden verricht voorafgaand aan deze feestdag, worden betekend.

De feestdagen die hier onder vallen in 2022 zijn de volgende:

  • Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag
  • Maandag 18 april: 2e paasdag
  • Woensdag 27 april: koningsdag
  • Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag
  • Donderdag 26 mei :Hemelvaartsdag
  • Vrijdag 27 mei: Door de wetgever als aan een feestdag gelijkgestelde dag
  • Vrijdag 31 mei: Door de wetgever als aan een feestdag gelijkgestelde dag
  • Maandag 6 juni: 2e pinksterdag
  • Maandag 26 december: 2e kerstdag


Wilt u meer weten over de Algemene termijnenwet en hoe deze op uw situatie van toepassing is? Of heeft u een andere juridische kwestie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@wvhl.nl of bel 0546 544 777