Dagvaarden: waarom en wanneer?

Wat is dagvaarden?

In een dagvaardingsprocedure vraag je de rechter een beslissing te nemen over een conflict. Zo'n procedure begint met een dagvaarding. Hierin leg je o.a. uit wat het conflict inhoudt en wat je vordert. De vordering kan bijvoorbeeld een betaling van een geldbedrag zijn.

Zelf kun je geen dagvaarding uitbrengen; je hebt hier altijd een gerechtsdeurwaarder voor nodig. Een dagvaarding moet namelijk door een gerechtsdeurwaarder worden uitgereikt aan de gedaagde partij. Het uitbrengen van de dagvaarding aan de wederpartij heet betekenen.


Waarom dagvaarden?

Als iemand voldoende vermogend is, maar toch weigerachtig blijft om jouw vordering te voldoen, is dagvaarden een manier om toch een betaling af te dwingen. Je moet jezelf hierbij wel afvragen; ga ik via de rechter afdwingen dat ik mijn vordering betaald krijg, of accepteer ik dat ik kan fluiten naar mijn centen? Vooral als het bijvoorbeeld gaat om een goede relatie is dit een moeilijke kwestie.


Een dagvaarding kan gezien worden als een laatste strohalm. Blijft een debiteur ondanks aanmaningen weigerachtig het bedrag te betalen, dan is dit een goede stap om uiteindelijk een betaling af te kunnen dwingen. Als de rechter de vordering aan jou toewijst, dan kun je bijvoorbeeld beslag leggen op iemand zijn loon of een bankrekening. Een debiteur kan op dat moment dus niet meer weigeren om te betalen.


Het is hierbij echter wel belangrijk om naar de 'winkansen' te kijken. De vordering moet wel gegrond zijn en daarnaast moet het financieel wel uit kunnen. Dagvaarden is namelijk niet kosteloos. De hoogte van de vordering en het vermogen van de gedaagde spelen in deze beoordeling een belangrijke rol.


Oké, ik wil dagvaarden. En nu?

Dus je hebt via een deurwaarderskantoor een dagvaarding laten uitbrengen omdat je via de rechter je gelijk wilt halen, en belangrijker; betaald wilt krijgen. Wat gebeurd er daarna?

In de dagvaarding wordt de wederpartij opgeroepen om op een afgesproken dag en tijdstip te verschijnen voor de rechter. Verschijnen betekent niet dat iemand daadwerkelijk op de zitting moet komen. Het betekent dat de gedaagde partij kan reageren op de dagvaarding indien hij/zij het niet eens is met de vordering. Dit mag mondeling bij de rechtbank, maar mag ook schriftelijk.


Als iemand heeft gereageerd op de dagvaarding, en daarmee dus is verschenen, dan ontstaat er een procedure waarbij allebei de partijen even vaak de mogelijkheid krijgen om op elkaar te reageren. Het kan zijn dat het verweer van de wederpartij de kans op winst verkleint. Als de gedaagde partij namelijk kan aantonen dat de vordering niet klopt, dan kan het zijn dat de rechter de vordering afwijst. Voordat er wordt gedagvaard wordt er natuurlijk altijd beoordeeld of het verweer, indien bekend, van de gedaagde klopt of niet.


De rechter wijst vervolgens een vonnis. Dat vonnis bepaalt of de gedaagde moet betalen. Als de gedaagde niet heeft gereageerd op de dagvaarding, dan wordt de vordering vrijwel altijd toegewezen. Als de gedaagde wel heeft gereageerd, dan zal de rechter ook het standpunt van de gedaagde in zijn beslissing meenemen.


Als de vordering door de rechter is toegewezen, dan zal de deurwaarder de gedaagde confronteren met het vonnis en zal hij aan de gedaagde een bevel doen om de vordering alsnog, inclusief de gemaakte kosten, te betalen. Als de gedaagde dan nog niet betaald, dan zal de deurwaarder proberen om door middel van beslaglegging de vordering alsnog betaald te krijgen.


Goed om te weten is dat een vonnis 20 jaar geldig blijft. Kan de gedagvaarde nu niet betalen om wat voor reden dan ook, dan kan het vonnis ook op een later tijdstip (dus zelfs nog enkele jaren later) worden ingezet.


En hoe zit het met de kosten?

Goed om te weten is dat je vooraf zelf de proceskosten betaalt (bekijk hier hoe hoog deze zogeheten griffierechtskosten zijn). Op het moment dat je de zaak wint, dan worden deze kosten verhaald op de gedaagde.


Dit betekent niet dat je helemaal vrij van kosten bent op het moment dat je gaat dagvaarden. Als je een partij inschakelt om jou binnen het proces juridisch bij te staan, dan betaal je uiteraard voor deze dienstverlening. Slechts een gedeelte van deze kosten worden door de gedaagde vergoed.


Waarom Wigger van het Laar?

Wij hebben alle specialismen onder één dak om het hele traject van A tot Z goed te begeleiden. Vanaf het moment dat je een vordering hebt, kunnen onze incasso-specialisten helpen om een incasso-traject op te starten.


Blijft betaling uit, dan kan onze deurwaarder de dagvaarding betekenen (uiteraard; na een goede afweging door onze juristen).


Tijdens het gerechtelijke proces staan onze juristen je bij om te zorgen voor een vonnis in jouw voordeel.


Is er een vonnis gewezen waarin wordt besloten dat de gedagvaarde partij moet betalen en doet hij/zij dat alsnog niet? Dan komen onze executie-specialisten in beeld. Zij kunnen in het ergste geval zorgen voor een beslaglegging en het organiseren van veilingen om op die manier voor geld te zorgen waarmee de vordering voldaan kan worden.


Op deze manier kunnen wij jou tijdens het hele proces bijstaan met de juiste kennis, ervaring en mankracht. Bij ons ben je in goede handen.


​Weten wat we voor jouw situatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 0546 - 54 47 77 of info@wvhl.nl.

Particuliere verhuurders opgelet! Dit verandert de Wet Betaalbare Huur voor u

Op 1 juli 2024 treedt de Wet Betaalbare Huur in werking. De wet voert een a...

De voordelen van een professioneel incassobureau inschakelen

Wanneer een klant een factuur niet betaalt, kan dit voor een onderneming se...

Schulden onder studenten

Onderwijsinstellingen krijgen steeds meer te maken met schulden onder stude...

Een goede huurovereenkomst voorkomt problemen: Tips en richtlijnen

Het huren van een woning is een belangrijke stap, zowel voor huurders als v...

Help, mijn medewerker heeft financiële problemen. En nu?

Als werkgever van een MKB-bedrijf ben je betrokken bij verschillende aspect...

Het belang van een sterke klantrelatie in debiteurenbeheer

Een goede klantrelatie is van essentieel belang. Niet alleen zorgt het ervo...

Ondernemer vaak de dupe van nieuwe wet schuldsanering

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aang...

Goede Algemene voorwaarden om juridische problemen te voorkomen

Een juridisch geschil; over het algemeen zit niemand daar op te wachten. Ee...

3 Tips voor Effectief Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer betreft het proces van effectief beheren en opvolgen van o...