Advocatuur

Waarmee kunnen wij je helpen?

De basis voor een zakelijke voorspoed is samenwerking. Door de verbinding met elkaar te zoeken, bereik je de gewenste resultaten. Niet voor niets zijn wij graag het verlengstuk van uw dienstverlening. Want soms zijn vraagstukken te complex voor een simpele afhandeling. De conversatie op gang brengen en houden, bouwen aan vertrouwen en transparantie zijn kernwaarden die samen een meerwaarde creëren.

Op zoek naar een samenwerking?

Doelgroep

Onze dienstverlening

We nemen graag het voortouw en werken vanuit de menselijke maat. Wij laten ons hart spreken en zijn hard als dat nodig is. Wij kunnen helpen bij onder andere:

- Dagvaarding betekenen

- Vonnis betekenen
- Executoriaal beslag
- Veilingen (na beslaglegging)

- Taxaties

Bel ons

Mail ons

"Onze samenwerking met Wigger Van het Laar is optimaal. We weten precies wat we aan elkaar hebben."

Ervaringen

Al 20 jaar een sterke mening en een manier van werken die écht hout snijdt!

Als ervaren probleemoplossers zijn we niet bang om beslissingen te nemen. Onze nek uit te steken en te zeggen waar het op staat. Want duidelijkheid geeft houvast en bewaakt grenzen, voor alle partijen. We zijn sterk in het doeltreffend uitvoeren van de plannen en gemaakte afspraken. Recht door zee, eerlijk en deskundig. Met altijd een openheid van zaken voor u als klant, bieden we op onderscheidende wijze een helpende (juridische) hand.

Nieuws

Op de hoogte blijven

 

elke dag veranderen

zaken 

Vragen

Veelgestelde vragen

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is belast met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak in Nederland. 

 

De werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder uitvoert die hem bij de wet zijn opgedragen worden ambtelijke werkzaamheden genoemd.

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit dagvaarden, betekenen, opmaken van akten, executeren en onder meer toezicht houden bij openbare verkopen.

U kent het wel. Op de laatste aanmaning staat iets als: "als u nu niet betaalt geven wij de zaak uit handen van onze deurwaarder en zijn alle kosten voor uw rekening". Maar wat doen wij dan als u de zaak uit handen heeft gegeven?

Nee, wij kunnen geen verhaalsinformatie verschaffen. Wel kunnen wij op basis van de ruime bekendheid met en ervaring in deze regio een inschatting maken van de situatie. 

 

Indien wij in het recente verleden zaken op betrokkene als oninbaar hebben afgeboekt, stellen wij u hiervan in kennis.